Začutimo drugačnost

(Inovacijski projekt v sodelovanju z Zavodom republike Slovenije za šolstvo v šolskem letu 2015/2016)

Učiteljice vemo, da sta medsebojno spoštovanje in sodelovanje pogoj za uspešno delo. Ko učitelji in učenci naletimo na drugačnost, se pokaže, kakšna je naša spretnost, sprejeti jo.

Našle smo misel gospe Zdenke Zalokar Divjak, ki pravi:

Če bomo otrokom poklonili svoj čas,

 nas bodo doživljali kot osebe,

     ki zanje skrbijo, katerim ni vseeno,

   kako se počutijo, kaj doživljajo

  in bodo tudi sami sposobni

  skrbeti za druge.

Poklic učitelja je gotovo eden najlepših in najpomembnejših poklicev.

Vsak učitelj želi učinkovito izrabiti čas. Zavedamo se, da so naši učni načrti obsežni. Same verjamemo v to, da je moč najti nekaj dodatnih minut za vzgojo in vodenje učencev, za spodbujanje osebne rasti in razvoja učencev.

Kljub obširnejšemu in zahtevnejšemu učnemu načrtu smo se odločile, da v svoje delo vnašamo tudi učenje človeških vrednot. Učencem skušamo z različnimi dejavnostmi pokazati, kako dragocena bitja so. Če bodo to razumeli, bodo lažje upoštevali načela kot so spoštovanje, sočutje, prijaznost, odgovornost, strpnost, vztrajnost,… S pomočjo različnih pravljic, socialnih iger,.. jih učimo o pomenu prijateljstva, družine, povezanosti, kako pomembno je, da znamo sodelovati, si pomagati, se podpreti.

Odločile smo se, da bomo z mlajšimi učenci izvedle projekt, s katerim bomo z učenci načrtno vzgajale čut za soljudi in za potrebe drugih, drugačnih. Navajale jih bomo na strpnost drug do drugega ter na medsebojno spodbujanje in skupno iskanje rešitev.

V okviru projekta se povezujemo in sodelujemo s Centrom slepih, slabovidnih ter starostnikov, Varstveno delovnim centrom, Društvom upokojencev Škofja Loka, OŠ Jela Janežiča, Podružnično šolo Ledine in Pediatrično kliniko.

S pripravo na obisk, z obiskom v različnih ustanovah, učence učimo tudi empatije. Dobra novica je, da empatija ni nekaj, s čimer se rodimo, ampak je sposobnost, ki se je naučimo. Zavedati pa se moramo, da mora učenec najprej prepoznati in priznati svoje občutke, da bo lahko stopil korak naprej, da bo pozoren na občutke drugega.

Ravno zmožnost, da se znamo vživeti v drugo osebo, je temelj vseh socialnih spretnosti in življenjskih veščin.

Ni skrivnost, da so otroci, ki imajo občutek za druge, ki znajo pokazati empatijo, boljši v socialnih interakcijah, po navadi pa izstopajo tudi pri učnih dosežkih. Zagotovo imajo s temi spretnostmi boljše pogoje za vstop v odraslost.

Verjamemo in upamo, da se bodo naši učenci vračali in nam te teze potrdili. Pa smo zopet na začetku, da je šola učenje.

POŠ Ledine

Srečanje otrok z otroci drugih ustanov

Prispevki na spletu

 

Naša spletna stran projekta Začutimo drugačnost

zacutimo-drugacnost-os-skofja-loka-mesto

 

Učiteljice v projektu: Simona Podobnik, Lidija Hafner, Marjeta Kavčič, Marjetka Benedik , Li An Kozmelj