Športnovzgojni karton

Eden od osrednjih namenov športne dejavnosti je pozitiven vpliv na telesne značilnosti (predvsem na voluminoznost telesa) in razvijanje gibalnih ter funkcionalnih sposobnosti, ki pripomorejo k učinkovitejšemu in bolj nadzorovanemu gibanju. Hkrati moramo otroka naučiti osnovnih gibalnih vzorcev (tek, skoki, meti, visenja, opore …), ki so pogoj za koordinirano vsakodnevno gibanje, na podlagi njih pa temeljnih športov (športi, ki so del učnega načrta) in športnih dejavnosti.

Zato je v novih učnih načrtih (Kovač in Novak, 2001a, b; Kovač in Novak, 2002) prvi od štirih sklopov ciljev namenjen razvijanju telesnih značilnosti in gibalnih sposobnosti, drugi in tretji pa usvajanju različnih športnih (praktičnih – gibalnih in teoretičnih) znanj. Vsak učenec naj bi spoznal svoje gibalne sposobnosti, jih znal v višjih razredih tudi izmeriti in ovrednotiti dosežke, narediti nekatere primerjave ter na podlagi tega načrtovati sebi ustrezno vadbo. Prav tako pa naj bi usvojil temeljne gibalne spretnosti v taki meri, da bi se lahko z določenimi športi ukvarjal tudi v svojem prostem času v različnih življenjskih obdobjih.

Zato številne evropske države, ZDA, Kanada in Avstralija že vrsto let spremljajo telesni in gibalni razvoj učencev. Podobno podatkovno zbirko, ki jo imenujemo športnovzgojni karton, imamo tudi v Sloveniji.

 

NAMEN PODATKOVNE ZBIRKE ŠPORTNOVZGOJNI KARTON JE SPREMLJANJE IN VREDNOTENJE TELESNIH ZNAČILNOSTI IN GIBALNIH SPOSOBNOSTI UČENCEV

V kakšnih enotah se vnašajo podatki:

Ime testa

oznaka testa

primer vnosa

kaj pomenijo te številke?
telesna višina

ATV

1855

185,5 cm
telesna teža

ATT

885

88,5 kg
kožna guba nadlahti

AKG

08

8 mm
dotikanje plošče z roko

DPR

56

56 ponovitev
skok v daljino z mesta

SDM

255

255 cm
poligon nazaj

PON

087

8,7 sekund
dviganje trupa

DT

45

45 ponovitev
predklon

PRE

51

51 cm
vesa v zgibi

VZG

098

98 sekund
tek na 60 m

T60

085

8,5 sekund
tek na 600 m

T600

124

124 sekund

 

(Skupno 1.328 obiskov, današnjih obiskov 1)
Dostopnost