Zaposleni v šolskem letu 2020/2021

1) Učitelji

2) Svetovalna služba

3) Vodstveni delavci

4) Administrativno tehnična služba

5) Knjižnica

Kontakti vseh učiteljev PS 6. – 9. r po oddelkih in predmetih 2019_2020

1) Učitelji

Razredniki od 1. do 5. razreda

Ime in priimek Oddelek Elektronska pošta
Mateja Vozelj
Marija Benedik
1.a mateja.vozelj@ossklm.si, marija.benedik@ossklm.si
Simona Podobnik
Natalija Krstič Rant
1. b simona.podobnik@ossklm.si
natalija.krstic-rant@ossklm.si
Helena Kuhar
Nina Oman
1. c helena.kuhar@ossklm.si,
nina.oman@ossklm.si
Maja Turk 2. a maja.turk@ossklm.si 
Janja Rojc Pintar 2. b janja.rojc-pintar@ossklm.si
Marjeta Kavčič 2. c marjeta.kavcic@ossklm.si
Tina Radič 2. d tina.radic@ossklm.si
Tadeja Jesenko 3. a tadeja.jesenko@ossklm.si
Lidija Hafner 3. b lidija.hafner@ossklm.si
Andreja Benedik 3. c andreja.benedik@ossklm.si
Klara Kovačič 3. d klara.kovacic@ossklm.si
Vanja Hudolin 4. a vanja.hudolin@ossklm.si
Andreja Hafner 4. b andreja.hafner@ossklm.si
Nataša Pesjak 4. c natasa.pesjak@ossklm.si
Lucija Štebe 4. d lucija.stebe@ossklm.si
Andreja Koprivec 4. e andreja.koprivec@ossklm.si
     
Irena Jugovic 5. a irena.jugovic@ossklm.si
Urša Jemec 5. b ursa.jemec@ossklm.si
Špela Zamrnik 5. c spela.zamrnik1@ossklm.si
Tatjana J. Miklavčič 5. d tatjana.jereb-miklavcic@ossklm.si

OPB – oddelek podaljšanega bivanja

Ime in priimek Oddelek Elektronska pošta
Petra Globočnik / Nina Taler OPB 1 petra.globocnik@ossklm.si nina.taler@ossklm.si
Nina Oman
Aleša Zrimšek
OPB 2 nina.oman@ossklm.si, alesa.zrimsek@ossklm.si
Natalija Krstič Rant, Marjetka Benedik OPB 3 natalija.krstic-rant@ossklm.si. marija.benedik@ossklm.si
Helena Markuta OPB 4 helena.markuta@ossklm.si
Nina Hostnik,
Urška Guzelj Štajer
OPB 5 nina.hostnik@ossklm.si,
urska.guzelj-stajer@ossklm.si
Teja Bergant OPB 6 teja.bergant@ossklm.si 
Mateja Krek OPB 7 mateja.krek@ossklm.si
Nina Krmelj OPB 8 nina.krmelj@ossklm.si
Jana Jelovčan OPB 9 jana.jelovcan@ossklm.si
Hrvoje Malkoč OPB 10 hrvoje.malkoc@ossklm.si
Saša Čadež,
Helena Markuta,
Ana Urh
OPB 11 sasa.cadez@ossklm.si,
helena.markuta@ossklm.si,
ana.urh@ossklm.si
Tea Djokić  OPB 12 tea.djokic@ossklm.si

Razredniki od 6. do 9. razreda

Ime in priimek Oddelek Elektronska pošta
Maja Lupše 6. a maja.lupse@ossklm.si
Mateja Istenič 6. b mateja.istenic@ossklm.si
Andreja Panjtar 6. c andreja.panjtar@ossklm.si
Lidija Petrovčič 6. d lidija.petrovcic@ossklm.si
Kristina Erznožnik 7. a kristina.erznoznik@ossklm.si
Ana Bergant 7. b ana.bergant@ossklm.si
Tanja Potočnik 7. c tanja.potocnik@ossklm.si
Petra Veber 7. d petra.veber@ossklm.si
Staš Mlakar 8. a stas.mlakar@ossklm.si
Kristina Strnad 8. b kristina.strnad@ossklm.si
Katja Vilfan 8. c katja.vilfan@ossklm.si
Petra Zakotnik
Helena Bergant
8. d petra.zakotnik@ossklm.si
helena.bergant@ossklm.si
Barbara Jelenc 9. a barbara.jelenc@ossklm.si 
Maja Reven 9. b maja.reven@ossklm.si
Anica Stele 9. c anica.stele@ossklm.si
Tomaž Lang 9. d tomaz.lang@ossklm.si

Nerazredniki

Ime in priimek Elektronska pošta
Vlasta Balderman vlasta.balderman@ossklm.si
Jasna Miriam Batagelj jasna-miriam.batagelj@ossklm.si
Marjetka Benedik marija.benedik@ossklm.si
Nika Benedik nika.benedik@ossklm.si 
Teja Bergant / Nina Taler teja.bergant@ossklm.si nina.taler@ossklm.si
Tereza Bernik / Petra Jerovšek tereza.bernik@ossklm.si petra.jerovsek@ossklm.si
Mateja Božnar mateja.boznar@ossklm.si
Saša Čadež sasa.cadez@ossklm.si
Tea Djokić tea.djokic@ossklm.si
Mateja Gartner mateja.gartner@ossklm.si
Petra Globočnik petra.globocnik@ossklm.si
Katarina Gornik katarina.gornik@ossklm.si
Urška Guzelj Štajer urska.guzelj-stajer@ossklm.si
Anja Hrovat anja.hrovat@ossklm.si
Nina Hostnik nina.hostnik@ossklm.si
Jana Jelovčan jana.jelovcan@ossklm.si
Irena Jenko/Barbara Tušek  irena.jenko@ossklm.si  barbara.tusek@ossklm.si
Natalija Krstič Rant natalija.krstic-rant@ossklm.si
Ema Koplan ema.koplan@ossklm.si
Irena Korene irena.korene@ossklm.si
Maja Kos maja.kos@os-jela-janezica.si
Li-An Kozmelj li-an.kozmelj@ossklm.si
Mateja Krek mateja.krek@ossklm.si
Nina  Krmelj nina.krmelj@ossklm.si
Betka Mahnič betka.mahnic@ossklm.si
Hrvoje Malkoč hrvoje.malkoc@ossklm.si
Andreja Markovič andreja.markovic@ossklm.si
Helena Markuta helena.markuta@ossklm.si
Špela Mesec spela.mesec@ossklm.si
Sandra Murgič sandra.murgic@ossklm.si
Nina Oman nina.oman@ossklm.si
Marja Pahor marja.pahor@ossklm.si
Katarina Peternelj katarina.peternelj@ossklm.si
Janja Pirc janja.pirc@ossklm.si
Elizabeta Proj elizabeta.proj@ossklm.si
Maja Pušenjak maja.pusenjak@ossklm.si 
Anja Rakovec anja.rakovec@ossklm.si
Barbara Šolar Jerič barbara.solar1@ossklm.si
Barbara Tušek barbara.tusek@ossklm.si
Ana Urh ana.urh@ossklm.si
Mateja Vozelj mateja.vozelj@ossklm.si
Aleša Zrimšek alesa.zrimsek@ossklm.si
   

2) Svetovalna služba

Katarina Gornik, psihologinja,

e-pošta: katarina.gornik@ossklm.si  tel: 04 / 506 00 17

Mateja Božnar, pedagoginja,

e-pošta: mateja.boznar@ossklm.si     tel: 04/ 506 00 16

Izvajalke DSP

Li-An Kozmelj, socialna pedagoginja,

e-pošta: li-an.kozmelj@ossklm.si     tel: 04 / 506 00 27

Irena Korene, specialna pedagoginja

e-pošta: irena.korene@ossklm.si     tel: 04 / 506 00 31

Maja Kos, pedagoginja
e-pošta: maja.kos@os-jela-janezica.si    tel: 04/506 00 11

Anja Rakovec, specialna pedagoginja

e-pošta: anja.rakovec@os-jela-janezica.si  tel: 04/506 00 11

Uradne ure:
– vsak dan v dopoldanskem času od 8.00 do 14.00 (razen ob pon. do 13:00)
– v času skupnih govorilnih ur od 17.00 do 18.30

3) Vodstveni delavci

Ravnateljica: Doris Kužel,

e-pošte: doris.kuzel@ossklm.si,     tel: 04 / 506 00 12

Pomočnici ravnateljice: Elizabeta Proj in Saša Čadež

e-pošta: elizabeta.proj@ossklm.si  tel: 04 / 506 00 34

e-pošta: sasa.cadez@ossklm.si     tel: 04 / 506 00 13

4)Administrativno tehnična služba

Petra Bokal, tajnica,

e-pošta: petra.bokal@ossklm.si    tel: 04 / 506 00 11,

Dagmar Jurgele, računovodja,

e-pošta: dagmar.jurgele@ossklm.si   tel: 04 / 506 00 14

Mojca Jenko, blagajničarka,

e-pošta: mojca.jenko2@ossklm.si     tel: 04 / 506 00 15

Aleš Žontar, računalnikar – organizator informacijskih dejavnosti 

e-pošta: ales.zontar@ossklm.si   tel: 04 / 506 00 24

Helena Markuta, računalnikar – organizator informacijskih dejavnosti   

e-pošta: helena.markuta@ossklm.si   tel: 04 / 506 00 24

 

KUHINJSKO OSEBJE
Bernarda Jelenc, Tonja Prezelj, Simona Selak, Jovana Petrović
dobra.hrana@ossklm.si   za odjavo obrokov uporabite možnost na spletni strani ODJAVA PREHRANE

HIŠNIK
Jernej Zupan, Gorazd Kozmelj
hisnik@ossklm.si

ČISTILKE
Mara Jelić, Janja Blatnjak, Marijana Pratljačič, Milena Simčič, Andreja Jemec, Alenka Golar, Mojca Lazar, Dragana Petrović, Helena Heine, Andreja Šubic

Urejanje administrativnih in denarnih zadev

Vse administrativne zadeve lahko uredite v tajništvu šole, vse denarne pa v šolski blagajni. Denarne prispevke, ki se plačujejo za različne obveznosti (ekskurzije, naravoslovne, kulturne in športne dneve), boste plačevali po položnicah, ki jih boste prejeli enkrat mesečno. Če kdo prispevka ne more plačati, naj poišče pomoč pri šolski socialni delavki.

5) Knjižnica

Mateja Gartner, tel: 04/ 506 00 18

e-pošta: mateja.gartner@ossklm.si

Barbara Tušek, tel: 04 /506 00 18

e-pošta: barbara.tusek@ossklm.si

(Skupno 12.581 obiskov, današnjih obiskov 11)