Zaposleni v šolskem letu 2018/2019

1) Učitelji

2) Svetovalna služba

3) Vodstveni delavci

4) Administrativno tehnična služba

5) Knjižnica

1) Učitelji

Ime in priimek Oddelek Elektronska pošta
Helena Kuhar
Nina Oman
1. a helena.kuhar@ossklm.si
nina.oman@ossklm.si
Teja Bergant
Marija Benedik
1. b teja.bergant@ossklm.si
marija.benedik@ossklm.si
Andreja Benedik
Natalija Krstič Rant
1. c andreja.benedik@ossklm.si
natalija.krstic-rant@ossklm.si
Aleša Zrimšek
Nina Taler
1. d alesa.zrimsek@ossklm.si
nina.taler@ossklm.si
Janja Rojc Pintar 2. a janja.rojc-pintar@ossklm.si
Tina Radič 2. b tina.radic@ossklm.si
Tadeja Jesenko 2. c tadeja.jesenko@ossklm.si
Maja Turk 2. d maja.turk@ossklm.si
Marjeta Kavčič 2. e marjeta.kavcic@ossklm.si
Nataša Pesjak 3. a natasa.pesjak@ossklm.si
Klara Kovačič 3. b klara.kovacic@ossklm.si
Simona Podobnik 3. c simona.podobnik@ossklm.si
Lidija Hafner 3.d lidija.hafner@ossklm.si
Lucija Štebe 4. a lucija.stebe@ossklm.si
Andreja Koprivec 4. b andreja.koprivec@ossklm.si
Vanja Hudolin 4. c vanja.hudolin@ossklm.si
Andreja Hafner 4. d andreja.hafner@ossklm.si
Irena Jugovic 5. a irena.jugovic@ossklm.si
Urša Jemec 5. b ursa.jemec@ossklm.si
Špela Oblak 5. c spela.oblak@ossklm.si
Tatjana J. Miklavčič 5. d tatjana.jereb-miklavcic@ossklm.si

OPB – oddelek podaljšanega bivanja

Ime in priimek Oddelek Elektronska pošta
Petra Globočnik OPB 1 petra.globocnik@ossklm.si
Mateja Vozelj OPB 2 mateja.vozelj@ossklm.si
Nina Oman
Aleša Zrimšek
OPB 3 nina.oman@ossklm.si
alesa.zrimsek@ossklm.si
Petra Zakotnik OPB 4 petra.zakotnik@ossklm.si
Tea Djokić OPB 5 tea.djokic@ossklm.si
Maja Pušenjak OPB 6 maja.pusenjak@ossklm.si 
Veronika Pučko
Nina Hostnik
OPB 7 veronika.pucko@ossklm.si
nina.hostnik@ossklm.si
Mateja Krek
Urška Borak
OPB 8 mateja.krek@ossklm.si
urska.borak@ossklm.si
Katja Vilfan
Ana Urh
OPB 9 katja.vilfan@ossklm.si
ana.urh@ossklm.si
Anja Eržen OPB 10 anja.erzen@ossklm.si 
Ana Bergant
Marjetka Benedik
Natalija Krstič Rant
OPB 11 ana.bergant@ossklm.si
marija.benedik@ossklm.si
natalija.krstic-rant@ossklm.si
Barbara Tušek
Maja Reven
 OPB 12 barbara.tusek@ossklm.si
maja.reven@ossklm.si

 

Ime in priimek Oddelek Elektronska pošta
Staš Mlakar 6. a stas.mlakar@ossklm.si
Kristina Strnad 6. b kristina.strnad@ossklm.si
Katja Vilfan/Katarina Peternelj 6. c katja.vilfan@ossklm.si
katarina.peternelj@ossklm.si
Mateja Jelenc Arnšek/Kristina Erznožnik 6. d mateja.jelenc@ossklm.si
kristina.erznoznik@ossklm.si
Barbara Jelenc 7. a barbara.jelenc@ossklm.si
Maja Reven
Tanja Potočnik
7. b maja.reven@ossklm.si
tanja.potocnik@ossklm.si
Anica Stele 7. c anica.stele@ossklm.si
Nina Krmelj 7. d nina.krmelj@ossklm.si
Janja Pirc 8. a janja.pirc@ossklm.si
Špela Mesec 8. b spela.mesec@ossklm.si
Betka Mahnič/Matjaž Pintarič 8. c betka.mahnic@ossklm.si
matjaz.pintaric@ossklm.si
Nika Benedik 8. d nika.benedik@ossklm.si
Vlasta Balderman 9. a vlasta.balderman@ossklm.si
Lidija Petrovčič 9. b lidija.petrovcic@ossklm.si
Andreja Panjtar 9. c andreja.juraga@ossklm.si

Nerazredniki

Ime in priimek Elektronska pošta
Marjetka Benedik marija.benedik@ossklm.si
Ana Bergant ana.bergant@ossklm.si
Helena Bergant helena.bergant@ossklm.si;
Vita Bokal vita.bokal@ossklm.si
Mateja Božnar mateja.boznar@ossklm.si
Saša Čadež sasa.cadez@ossklm.si
Tea Djokić tea.djokic@ossklm.si
Kristina Erznožnik kristina.erznoznik@ossklm.si
Anja Eržen anja.erzen@ossklm.si 
Mateja Gartner mateja.gartner@ossklm.si
Katarina Gornik katarina.gornik@ossklm.si
Urška Guzelj Štajer urska.guzelj-stajer@ossklm.si
Nina Hostnik nina.hostnik@ossklm.si
Jana Jelovčan jana.jelovcan@ossklm.si
Petra Jerovšek petra.jerovsek@ossklm.si
Natalija Krstič Rant natalija.krstic-rant@ossklm.si
Mojca Kalan mojca.kalan@ossklm.si
Irena Korene irena.korene@ossklm.si
Maja Kos maja.kos@os-jela-janezica.si
Bogdan Košak bogdan.kosak@ossklm.si
Li-An Kozmelj li-an.kozmelj@ossklm.si
Mateja Krek mateja.krek@ossklm.si
Tomaž Lang tomaz.lang@ossklm.si
Andreja Marković andreja.markovic@ossklm.si
Helena Markuta helena.markuta@ossklm.si
Nina Oman nina.oman@ossklm.si
Marja Pahor/Ana Mirtič marja.pahor@ossklm.si
ana.mirtic@guest.arnes.si
Katarina Peternelj katarina.peternelj@ossklm.si
Matjaž Pintarič matjaz.pintaric@ossklm.si
Tina Prešeren tina.preseren@ossklm.si
Elizabeta Proj elizabeta.proj@ossklm.si
Veronika Pučko veronika.pucko@ossklm.si
Maja Pušenjak maja.pusenjak@ossklm.si 
Milan Smolej milan.smolej@ossklm.si
Barbara Šolar Jerič barbara.solar1@ossklm.si
Barbara Tušek barbara.tusek@ossklm.si
Ana Urh ana.urh@ossklm.si
Petra Veber petra.veber@ossklm.si
Mateja Vozelj mateja.vozelj@ossklm.si
Petra Zakotnik petra.zakotnik@ossklm.si
Aleša Zrimšek alesa.zrimsek@ossklm.si

 

2) Svetovalna služba

Katarina Gornik, psihologinja,

e-pošta: katarina.gornik@ossklm.si  tel: 04 / 506 00 17

Mateja Božnar, pedagoginja,

e-pošta: mateja.boznar@ossklm.si     tel: 04/ 506 00 16

 

Izvajalke DSP

Li-An Kozmelj, socialna pedagoginja,

e-pošta: li-an.kozmelj@ossklm.si     tel: 04 / 506 00 27

Irena Korene, specialna pedagoginja

e-pošta: irena.korene@ossklm.si     tel: 04 / 506 00 31

Maja Kos, pedagoginja
e-pošta: maja.kos@os-jela-janezica.si    tel: 04/506 00 11

Uradne ure:
– vsak dan v dopoldanskem času od 8.00 do 14.00 (razen ob pon. do 13:00)
– v času skupnih govorilnih ur od 17.00 do 18.30

 

3) Vodstveni delavci

Ravnateljica: Doris Kužel,

e-pošte: doris.kuzel@ossklm.si,     tel: 04 / 506 00 12

Pomočnici ravnateljice: Elizabeta Proj in Saša Čadež

e-pošta: elizabeta.proj@ossklm.si  tel: 04 / 506 00 34

e-pošta: sasa.cadez@ossklm.si,     tel: 04 / 506 00 13

 

4)Administrativno tehnična služba

Petra Bokal, tajnica,

e-pošta: petra.bokal@ossklm.si    tel: 04 / 506 00 11,

Dagmar Jurgele, računovodja,

e-pošta: dagmar.jurgele@ossklm.si   tel: 04 / 506 00 14

Mojca Jenko, blagajničarka,

e-pošta: mojca.jenko2@ossklm.si     tel: 04 / 506 00 15

KUHINJSKO OSEBJE
Bernarda Jelenc, Tonja Prezelj, Simona Selak, Jovana Petrović
dobra.hrana@ossklm.si   za odjavo obrokov uporabite možnost na spletni strani ODJAVA PREHRANE

HIŠNIK
Jernej Zupan, Gorazd Kozmelj
hisnik@ossklm.si

ČISTILKE
Janja Blatnjak, Jela Jovandić, Marijana Pratljačič, Mara Jelić, Andreja Jemec, Alenka Golar, Mojca Lazar, Dragana Petrović, Helena Heine, Jovana Petrović

Urejanje administrativnih in denarnih zadev

Vse administrativne zadeve lahko uredite v tajništvu šole, vse denarne pa v šolski blagajni. Denarne prispevke, ki se plačujejo za različne obveznosti (ekskurzije, naravoslovne, kulturne in športne dneve), boste plačevali po položnicah, ki jih boste prejeli enkrat mesečno. Če kdo prispevka ne more plačati, naj poišče pomoč pri šolski socialni delavki.

 

5) Knjižnica

Mateja Gartner, tel: 04/ 506 00 18

e-pošta: mateja.gartner@ossklm.si

Barbara Tušek, tel: 04 /506 00 18

e-pošta: barbara.tusek@ossklm.si

(Skupno 2,897 obiskov, današnjih obiskov 1)