Zaposleni v šolskem letu 2019/2020

1) Učitelji

2) Svetovalna služba

3) Vodstveni delavci

4) Administrativno tehnična služba

5) Knjižnica

Kontakti vseh učiteljev PS 6. – 9. r po oddelkih in predmetih 2019_2020

1) Učitelji

Ime in priimek Oddelek Elektronska pošta
Simona Podobnik
Natalija Krstič Rant
1. a simona.podobnik@ossklm.si
natalija.krstic-rant@ossklm.si
Nina Taler
Aleša Zrimšek
Petra Globočnik
1. b nina.taler@ossklm.si,
alesa.zrimsek@ossklm.si,
petra.globocnik@ossklm.si
Helena Kuhar
Nina Oman
1. c helena.kuhar@ossklm.si,
nina.oman@ossklm.si
Mateja Vozelj
Petra Globočnik
Marija Benedik
1. d mateja.vozelj@ossklm.si,
petra.globocnik@ossklm.si,
marija.benedik@ossklm.si
Tadeja Jesenko 2. a tadeja.jesenko@ossklm.si
Lidija Hafner 2. b lidija.hafner@ossklm.si
Andreja Benedik 2. c andreja.benedik@ossklm.si
Klara Kovačič 2. d klara.kovacic@ossklm.si
Janja Rojc Pintar 3. a janja.rojc-pintar@ossklm.si 
Tina Radič 3. b tina.radic@ossklm.si
Nataša Pesjak 3. c natasa.pesjak@ossklm.si
Maja Turk 3.d maja.turk@ossklm.si 
Marjeta Kavčič 3.e marjeta.kavcic@ossklm.si 
Andreja Hafner 4. a andreja.hafner@ossklm.si
Lucija Štebe 4. b lucija.stebe@ossklm.si
Andreja Koprivec 4. c andreja.koprivec@ossklm.si
Vanja Hudolin 4. d vanja.hudolin@ossklm.si
Irena Jugovic 5. a irena.jugovic@ossklm.si
Špela Oblak 5. b spela.oblak@ossklm.si
Tatjana J. Miklavčič 5. c tatjana.jereb-miklavcic@ossklm.si
Urša Jemec 5. d ursa.jemec@ossklm.si

OPB – oddelek podaljšanega bivanja

Ime in priimek Oddelek Elektronska pošta
Katja Žlebir OPB 1 katja.zlebir@ossklm.si
Ana Urh
Natalija Krstič Rant
OPB 2 ana.urh@ossklm.si
natalija.krstic-rant@ossklm.si
Marjetka Benedik
Nina Oman
Aleša Zrimšek
OPB 3 marija.benedik@ossklm.si,
nina.oman@ossklm.si,
alesa.zrimsek@ossklm.si
Petra Globočnik
Petra Zakotnik
OPB 4 petra.globocnik@ossklm.si
petra.zakotnik@ossklm.si
Ana Habjan
Urška Guzelj Štajer
OPB 5 urska.guzelj-stajer@ossklm.si
Gordana Slak
Maja Pušenjak
OPB 6 gordana.slak@ossklm.si
maja.pusenjak@ossklm.si 
Nina Hostnik
Urška Guzelj Štajer
OPB 7 nina.hostnik@ossklm.si
urska.guzelj-stajer@ossklm.si
Simona Celarc OPB 8 simona.celarc@ossklm.si
Veronika Pučko
Ana Mirtič
OPB 9 veronika.pucko@ossklm.si
ana.mirtic@guest.arnes.si
Jana Jelovčan
Klavdija Trdina
Tea Djokić
OPB 10 jana.jelovcan@ossklm.si

tea.djokic@ossklm.si
Tea Djokić
Monika Zazvonil
OPB 11 tea.djokic@ossklm.si
Mateja Krek
Simona Celarc
Ana Mirtič
 OPB 12 mateja.krek@ossklm.si
simona.celarc@ossklm.si
ana.mirtic@guest.arnes.si

 

Ime in priimek Oddelek Elektronska pošta
Kristina Erznožnik 6. a kristina.erznoznik@ossklm.si
Ana Bergant 6. b ana.bergant@ossklm.si
Tanja Potočnik 6. c tanja.potocnik@ossklm.si
Petra Veber 6. d petra.veber@ossklm.si
Staš Mlakar 7. a stas.mlakar@ossklm.si
Kristina Strnad 7. b kristina.strnad@ossklm.si
Katja Vilfan 7. c katja.vilfan@ossklm.si
Mateja Jelenc Arnšek 7. d mateja.jelenc@ossklm.si
Barbara Jelenc 8. a barbara.jelenc@ossklm.si 
Maja Reven 8. b maja.reven@ossklm.si
Anica Stele 8. c anica.stele@ossklm.si
Tomaž Lang 8. d tomaz.lang@ossklm.si
Janja Pirc 9. a janja.pirc@ossklm.si
Špela Mesec 9. b spela.mesec@ossklm.si
Betka Mahnič 9. c betka.mahnic@ossklm.si 
Nika Benedik 9. d nika.benedik@ossklm.si 

Nerazredniki

Ime in priimek Elektronska pošta
Vlasta Balderman vlasta.balderman@ossklm.si
Marjetka Benedik marija.benedik@ossklm.si
Helena Bergant helena.bergant@ossklm.si
Mateja Božnar mateja.boznar@ossklm.si
Simona Celarc simona.celarc@ossklm.si
Saša Čadež sasa.cadez@ossklm.si
Tea Djokić tea.djokic@ossklm.si
Mateja Gartner mateja.gartner@ossklm.si
Petra Globočnik petra.globocnik@ossklm.si
Katarina Gornik katarina.gornik@ossklm.si
Urška Guzelj Štajer urska.guzelj-stajer@ossklm.si
Ana Habjan ana.habjan@ossklm.si 
Nina Hostnik nina.hostnik@ossklm.si
Mateja Istenič mateja.istenic@ossklm.si
Jana Jelovčan/Klavdija Trdina jana.jelovcan@ossklm.si
Petra Jerovšek petra.jerovsek@ossklm.si
Natalija Krstič Rant natalija.krstic-rant@ossklm.si
Irena Korene irena.korene@ossklm.si
Maja Kos maja.kos@os-jela-janezica.si
Bogdan Košak bogdan.kosak@ossklm.si
Li-An Kozmelj li-an.kozmelj@ossklm.si
Mateja Krek mateja.krek@ossklm.si
Nina  Krmelj/Petra Zakotnik nina.krmelj@ossklm.si/petra.zakotnik@ossklm.si
Andreja Markovič andreja.markovic@ossklm.si
Helena Markuta helena.markuta@ossklm.si
Ana Mirtič ana.mirtic@guest.arnes.si
Nina Oman nina.oman@ossklm.si
Marja Pahor marja.pahor@ossklm.si
Andreja Panjtar andreja.panjtar@ossklm.si
Katarina Peternelj katarina.peternelj@ossklm.si
Lidija Petrovčič lidija.petrovcic@ossklm.si
Elizabeta Proj elizabeta.proj@ossklm.si
Veronika Pučko veronika.pucko@ossklm.si
Maja Pušenjak maja.pusenjak@ossklm.si 
Anja Rakovec anja.rakovec@ossklm.si
Gordana Slak gordana.slak@ossklm.si
Milan Smolej milan.smolej@ossklm.si
Barbara Šolar Jerič/Veronika Pučko barbara.solar1@ossklm.si/veronika.pucko@ossklm.si
Barbara Tušek barbara.tusek@ossklm.si
Ana Urh ana.urh@ossklm.si
Mateja Vozelj mateja.vozelj@ossklm.si
Petra Zakotnik petra.zakotnik@ossklm.si
Aleša Zrimšek alesa.zrimsek@ossklm.si
Katja Žlebir katja.zlebir@ossklm.si

 

2) Svetovalna služba

Katarina Gornik, psihologinja,

e-pošta: katarina.gornik@ossklm.si  tel: 04 / 506 00 17

Mateja Božnar, pedagoginja,

e-pošta: mateja.boznar@ossklm.si     tel: 04/ 506 00 16

 

Izvajalke DSP

Li-An Kozmelj, socialna pedagoginja,

e-pošta: li-an.kozmelj@ossklm.si     tel: 04 / 506 00 27

Irena Korene, specialna pedagoginja

e-pošta: irena.korene@ossklm.si     tel: 04 / 506 00 31

Maja Kos, pedagoginja
e-pošta: maja.kos@os-jela-janezica.si    tel: 04/506 00 11

Anja Rakovec, specialna pedagoginja

e-pošta: anja.rakovec@os-jela-janezica.si  tel: 04/506 00 11

 

Uradne ure:
– vsak dan v dopoldanskem času od 8.00 do 14.00 (razen ob pon. do 13:00)
– v času skupnih govorilnih ur od 17.00 do 18.30

 

3) Vodstveni delavci

Ravnateljica: Doris Kužel,

e-pošte: doris.kuzel@ossklm.si,     tel: 04 / 506 00 12

Pomočnici ravnateljice: Elizabeta Proj in Saša Čadež

e-pošta: elizabeta.proj@ossklm.si  tel: 04 / 506 00 34

e-pošta: sasa.cadez@ossklm.si     tel: 04 / 506 00 13

 

4)Administrativno tehnična služba

Petra Bokal, tajnica,

e-pošta: petra.bokal@ossklm.si    tel: 04 / 506 00 11,

Dagmar Jurgele, računovodja,

e-pošta: dagmar.jurgele@ossklm.si   tel: 04 / 506 00 14

Mojca Jenko, blagajničarka,

e-pošta: mojca.jenko2@ossklm.si     tel: 04 / 506 00 15

KUHINJSKO OSEBJE
Bernarda Jelenc, Tonja Prezelj, Simona Selak, Jovana Petrović
dobra.hrana@ossklm.si   za odjavo obrokov uporabite možnost na spletni strani ODJAVA PREHRANE

HIŠNIK
Jernej Zupan, Gorazd Kozmelj
hisnik@ossklm.si

ČISTILKE
Mara Jelić, Janja Blatnjak, Marijana Pratljačič, Milena Simčič, Andreja Jemec, Alenka Golar, Mojca Lazar, Dragana Petrović, Helena Heine, Andreja Šubic

Urejanje administrativnih in denarnih zadev

Vse administrativne zadeve lahko uredite v tajništvu šole, vse denarne pa v šolski blagajni. Denarne prispevke, ki se plačujejo za različne obveznosti (ekskurzije, naravoslovne, kulturne in športne dneve), boste plačevali po položnicah, ki jih boste prejeli enkrat mesečno. Če kdo prispevka ne more plačati, naj poišče pomoč pri šolski socialni delavki.

 

5) Knjižnica

Mateja Gartner, tel: 04/ 506 00 18

e-pošta: mateja.gartner@ossklm.si

Irena Jenko, tel: 04 /506 00 18

e-pošta: info@ossklm.si

(Skupno 10,140 obiskov, današnjih obiskov 2)