Zaposleni v šolskem letu 2017/2018

1) Učitelji

2) Svetovalna služba

3) Vodstveni delavci

4) Administrativno tehnična služba

5) Knjižnica

1) Učitelji

Ime in priimek Oddelek Elektronska pošta
Teja Bergant
Marija Benedik
1. a teja.bergant@ossklm.si
marija.benedik@ossklm.si
Andreja Benedik
Natalija Krstič Rant
1. b andreja.benedik@ossklm.si
natalija.krstic-rant@ossklm.si
Tadeja Jesenko
Aleša Zrimšek
1. c tadeja.jesenko@ossklm.si
alesa.zrimsek@ossklm.si
Helena Kuhar
Nina Oman
1. d helena.kuhar@ossklm.si
nina.oman@ossklm.si
Marjeta Kavčič
Mateja Božnar
1. e marjeta.kavcic@ossklm.si
mateja.boznar@ossklm.si
Nataša Pesjak 2. a natasa.pesjak@ossklm.si
Klara Kovačič 2. b klara.kovacic@ossklm.si
Simona Podobnik 2. c simona.podobnik@ossklm.si
Lidija Hafner 2. d lidija.hafner@ossklm.si
Janja Rojc Pintar 3. a janja.rojc-pintar@ossklm.si
Špela Oblak 3. b spela.oblak@ossklm.si
Maja Turk 3. c maja.turk@ossklm.si
Nina Taler 3.d nina.taler@ossklm.si
Andreja Koprivec 4. a andreja.koprivec@ossklm.si
Vanja Hudolin 4. b vanja.hudolin@ossklm.si
Andreja Hafner 4. c andreja.hafner@ossklm.si
Lucija Štebe 4. d lucija.stebe@ossklm.si
Tatjana J. Miklavčič 5. a tatjana.jereb-miklavcic@ossklm.si
Jana Jelovčan 5. b jana.jelovcan@ossklm.si
Irena Jugovic 5. c irena.jugovic@ossklm.si
Urša Jemec 5. d ursa.jemec@ossklm.si

OPB – oddelek podaljšanega bivanja

Ime in priimek Oddelek Elektronska pošta
Tina Radič OPB 1 tina.radic@ossklm.si
Marjetka Benedik, Natalija Krstič Rant, Nina Oman OPB 2 marija.benedik@ossklm.si
natalija.krstic-rant@ossklm.si
nina.oman@ossklm.si
Nina Oman, Aleša Zrimšek OPB 3 nina.oman@ossklm.si
alesa.zrimsek@ossklm.si
Katja Vilfan, Veronika Pučko, Tea Djokić OPB 4 katja.vilfan@ossklm.si
veronika.pucko@ossklm.si
tea.djokic@ossklm.si
Mateja Krek OPB 5 mateja.krek@ossklm.si
Ana Bergant OPB 6 ana.bergant@ossklm.si
Petra Zakotnik OPB 7 petra.zakotnik@ossklm.si
Tea Djokić OPB 8 tea.djokic@ossklm.si
Mateja Vozelj, Mateja J. Arnšek OPB 9 mateja.vozelj@ossklm.si
mateja.jelenc@ossklm.si
Jerneja Renko, Maja Reven, Natalija Krstič Rant OPB 10 jerneja.porenta@ossklm.si
maja.reven@ossklm.si
natalija.krstic-rant@ossklm.si
Barbara Tušek OPB 11 barbara.tusek@ossklm.si
Mojca Kalan,
Veronika Pučko,
Natalija Krstič Rant
 OPB 12 mojca.kalan@ossklm.si
veronika.pucko@ossklm.si
natalija.krstic-rant@ossklm.si

 

Ime in priimek Oddelek Elektronska pošta
Barbara Jelenc 6. a barbara.jelenc@ossklm.si
Maja Reven/Katarina Peternelj 6. b maja.reven@ossklm.si , katarina.peternelj@ossklm.si
Anica Stele 6. c anica.stele@ossklm.si
Nina Krmelj 6. d nina.krmelj@ossklm.si
Janja Pirc 7. a janja.pirc@ossklm.si
Špela Mesec 7. b spela.mesec@ossklm.si
Betka Mahnič/Matjaž Pintarič 7. c betka.mahnic@ossklm.si , matjaz.pintaric@ossklm.si
Nika Benedik 7. d nika.benedik@ossklm.si
Vlasta Balderman 8. a vlasta.balderman@ossklm.si
Lidija Petrovčič 8. b lidija.petrovcic@ossklm.si
Andreja Panjtar 8. c andreja.juraga@ossklm.si
Tomaž Lang 9. a tomaz.lang@ossklm.si
Petra Veber 9. b petra.veber@ossklm.si
Tanja Potočnik 9. c tanja.potocnik@ossklm.si

Nerazredniki

Ime in priimek Elektronska pošta
Marjetka Benedik marija.benedik@ossklm.si
Ana Bergant ana.bergant@ossklm.si
Helena Bergant helena.bergant@ossklm.si;
Teja Bergant teja.bergant@ossklm.si
Vita Bokal vita.bokal@ossklm.si
Mateja Božnar mateja.boznar@ossklm.si
Milena Cerovski milena.cerovski@ossklm.si
Saša Čadež sasa.cadez@ossklm.si
Tea Djokić tea.djokic@ossklm.si
Mateja Gartner mateja.gartner@ossklm.si
Katarina Gornik katarina.gornik@ossklm.si
Mateja Jelenc Arnšek mateja.jelenc@ossklm.si
Urška Guzelj Štajer urska.guzelj-stajer@ossklm.si
Nina Hostnik nina.hostnik@ossklm.si
Natalija Krstič Rant natalija.krstic-rant@ossklm.si
Mojca Kalan mojca.kalan@ossklm.si
Irena Korene irena.korene@ossklm.si
Maja Kos maja.kos@os-jela-janezica.si
Bogdan Košak bogdan.kosak@ossklm.si
Li-An Kozmelj li-an.kozmelj@ossklm.si
Mateja Krek mateja.krek@ossklm.si
Andreja Marković andreja.markovic@ossklm.si
Helena Markuta helena.markuta@ossklm.si
Marija Mihovec marija.mihovec@ossklm.si
Staš Mlakar stas.mlakar@ossklm.si
Nina Oman nina.oman@ossklm.si
(Marja Pahor) Kristine Mazmanyan marja.pahor@ossklm.si ; ch_mazmanyan@yahoo.com
Katarina Peternelj katarina.peternelj@ossklm.si
Matjaž Pintarič matjaz.pintaric@ossklm.si
Elizabeta Proj elizabeta.proj@ossklm.si
Veronika Pučko veronika.pucko@ossklm.si
Tina Radič tina.radic@ossklm.si
Jerneja Renko jerneja.renko@ossklm.si
Milan Smolej milan.smolej@ossklm.si
Kristina Strnad kristina.strnad@ossklm.si
Barbara Šolar Jerič barbara.solar1@ossklm.si
Katja Vilfan katja.mrak@ossklm.si
Mateja Vozelj mateja.vozelj@ossklm.si
Petra Zakotnik petra.zakotnik@ossklm.si
Aleša Zrimšek alesa.zrimsek@ossklm.si

 

2) Svetovalna služba

Katarina Gornik, psihologinja,

e-pošta: katarina.gornik@ossklm.si  tel: 04 / 506 00 17

Urša Borak, šolska svetovalna delavka,

e-pošta: urska.borak@ossklm.si    tel: 04 / 506 00 16

Mateja Božnar, šolska svetovalna delavka,

e-pošta: mateja.boznar@ossklm.si     tel: 04/ 506 00 16

 

Izvajalke DSP

Li-An Kozmelj, socialna pedagoginja,

e-pošta: li-an.kozmelj@ossklm.si     tel: 04 / 506 00 27

Irena Korene, specialna pedagoginja

e-pošta: irena.korene@ossklm.si     tel: 04 / 506 00 31

Maja Kos, pedagoginja
e-pošta: maja.kos@os-jela-janezica.si    tel: 04/506 00 11

Uradne ure:
– vsak dan v dopoldanskem času od 8.00 do 14.00 (razen ob pon. do 13:00)
– v času skupnih govorilnih ur od 17.00 do 18.30

 

3) Vodstveni delavci

Ravnateljica: Doris Kužel,

e-pošte: doris.kuzel@ossklm.si,     tel: 04 / 506 00 12

Pomočnici ravnateljice: Elizabeta Proj in Saša Čadež

e-pošta: elizabeta.proj@ossklm.si  tel: 04 / 506 00 34

e-pošta: sasa.cadez@ossklm.si,     tel: 04 / 506 00 13

 

4)Administrativno tehnična služba

Petra Bokal, tajnica,

e-pošta: petra.bokal@ossklm.si    tel: 04 / 506 00 11,

Dagmar Jurgele, računovodja,

e-pošta: dagmar.jurgele@ossklm.si   tel: 04 / 506 00 14

Mojca Jenko, blagajničarka,

e-pošta: mojca.jenko2@ossklm.si     tel: 04 / 506 00 15

KUHINJSKO OSEBJE
Bernarda Jelenc, Tonja Prezelj, Simona Selak, Jovana Petrović
dobra.hrana@ossklm.si

HIŠNIK
Jernej Zupan, Gorazd Kozmelj
hisnik@ossklm.si

ČISTILKE
Janja Blatnjak, Jela Jovandić, Marijana Pratljačič, Mara Jelić, Andreja Jemec, Alenka Golar, Mojca Lazar, Dragana Petrović, Helena Heine, Jovana Petrović

Urejanje administrativnih in denarnih zadev

Vse administrativne zadeve lahko uredite v tajništvu šole, vse denarne pa v šolski blagajni. Denarne prispevke, ki se plačujejo za različne obveznosti (ekskurzije, naravoslovne, kulturne in športne dneve), boste plačevali po položnicah, ki jih boste prejeli enkrat mesečno. Če kdo prispevka ne more plačati, naj poišče pomoč pri šolski socialni delavki.

 

5) Knjižnica

Mateja Gartner, tel: 04/ 506 00 18

e-pošta: mateja.gartner@ossklm.si

Barbara Tušek, tel: 04 /506 00 18

e-pošta: barbara.tusek@ossklm.si