OBJEM

  

PROJEKT OBJEM

Projekt OBJEM je projekt, ki je uspešno kandidiral na razpisu »Razvoj in udejanjanje inovativnih učnih okolij in prožnih oblik učenja za dvig splošnih kompetenc.«

Kompetenca, kateri se bo projekt posvetil je SPORAZUMEVALNA ZMOŽNOST (bralna in kulturna pismenost in večjezičnost).

CILJ projekta OBJEM:

RAZVITI IN PREIZKUSITI PEDAGOŠKE PRISTOPE IN STRATEGIJE, KI BODO PRIPOMOGLE K CELOSTNEMU IN KONTINUIRANEMU VERTIKALNEMU RAZVOJU BRALNE PISMENOSTI OTROK, UČENCEV IN DIJAKOV.

PODROČJA PROJEKTA:

 1. DVIG RAVNI BRALNE PISMENOSTI IN RAZVOJ SLOVENŠČINE (učni jezik, zmanjševanje razlik med spoloma, ranljive skupine, motivacija za branje)
 2. SLOVENŠČINA KOT DRUGI JEZIK (za priseljence, Rome, za otroke, ki uporabljajo znakovni jezik)
 3. DIAGNOSTIČNI INSTRUMENTI ZA PREPOZNAVANJE RAVNI BRALNE PISMENOSTI v predšolskem obdobju ter v 2. in 3. VIO OŠ
 4. POSODOBLJENA VLOGA ŠOLSKE KNJIŽNICE (OŠ Škofja Loka-Mesto)

SODELUJOČI:

 • Filozofska fakulteta, Ljubljana;
 • Fakulteta za računalništvo in informatiko, Ljubljana;
 • Pedagoška fakulteta, Ljubljana;
 • Pedagoški inštitut;
 • ZRSŠ;
 • 19 razvojnih vzgojno izobraževalnih zavodov (OŠ Škofja Loka-Mesto);
 • 40 implementacijskih vzgojno izobraževalnih zavodov.

OŠ Škofja Loka-Mesto je bila izbrana za delo v razvojnem timu projekta (delovni tim POSODOBLJENA VLOGA ŠOLSKE KNJIŽNICE) in bo skupaj z ostalimi razvojnimi šolami, fakultetami in Zavodom RS za šolstvo opredelila in dopolnjevala gradnike bralne pismenosti, pripravila predloge usposabljanja, razvijala didaktične pristope in pripravljala vertikalne dejavnosti za razvoj bralne pismenosti.

 

Skupna višina sredstev, namenjenih za izvedbo projekta, znaša 2.550.000,00 EUR.

(Skupno 1.343 obiskov, današnjih obiskov 1)
Dostopnost