Katalog informacij javnega značaja

1. Osnovni podatki o katalogu

2. Splošni podatki o zavodu in informacijah javnega značaja, s katerimi razpolaga

3. Opis načina dostopa do informacij javnega značaja, s katerimi organ razpolaga

4. Stroški posredovanja informacij

5. Seznam najpogosteje zahtevanih informacij javnega značaja


1. Osnovni podatki o katalogu

Naziv zavoda

Osnovna šola Škofja Loka-Mesto

Šolska ulica 1

4220 Škofja Loka

Tel.: 04 506 00 11

Odgovorna uradna oseba

Mateja Istenič

ravnateljica

Datum objave kataloga

Oktober 2007

Datum zadnje spremembe kataloga

September 2022

2. Splošni podatki o zavodu in informacijah javnega značaja, s katerimi razpolaga

a) Organigram in podatki o organizaciji zavoda

Opis delovnega področja zavoda:

Osnovnošolsko izobraževanje

Priprava hrane

Seznam notranjih organizacijskih enot

Matična šola Osnovna šola Škofja Loka-Mesto

Šolska ulica 1

4220 Škofja Loka

Tel.: 04 506 00 11

1. razred Novi svet 18

4220 Škofja Loka

Tel.: 04 512 09 73

Organigram

 

 b) Kontaktni podatki uradne osebe oziroma oseb, pristojnih za posredovanje informacij javnega značaja

Pristojna oseba

Mateja Istenič
mateja.istenic@ossklm.si

tel.: 04 506 00 12

 

c) Seznam zakonov, podzakonskih aktov in predpisov Evropskih skupnosti z delovnega področja zavoda (preko državnega, lokalnega oziroma evropskega registra predpisov)

Predpisi EU

Na našem področju ni predpisov, ki bi bili regulirani s strani EU.

Državni predpisi

Povezava na državni register predpisov

Predpisi lokalnih skupnosti

Pozvezava na register lokalnih predpisov

Notranji predpisi

V pripravi

 

d) Seznam predlogov predpisov (preko državnega oziroma lokalnega registra predpisov)

Predlogi predpisov

Povezava na državni register predpisov

 

e)  Seznam strateških in programskih dokumentov urejenih po vsebinskih sklopih

Seznam strateških in programskih dokumentov

Letni delovni načrt za šolsko leto

Šolski koledar za šolsko leto

Publikacija za šolsko leto

f) Seznam upravnih, sodnih ali zakonodajnih postopkov

Seznam upravnih, sodnih ali zakonodajnih postopkov

       /

g) Seznam javnih evidenc, s katerimi upravlja organ

Seznam javnih evidenc

Preusmeritev na sezname evidenc na spletni strani Informacijskega pooblaščenca

h) Seznam drugih informatiziranih zbirk podatkov

Drugih informatiziranih zbirk podatkov

/

i) Seznam pomembnejših vsebinskih sklopov drugih informacij javnega značaja

Seznam drugih informatiziranih zbirk podatkov

/

 

3. Opis načina dostopa do informacij javnega značaja, s katerimi organ razpolaga

 

Dostop do informacij javnega značaja

Fizični dostop
na lokaciji matične šole:

Šolska ulica 1, Škofja Loka

Uradne ure: vsak delovni dan od 8. do 14. ure

4. Stroški posredovanja informacij

Stroški posredovanja informacij

Povezava na Uredba o posredovanju in ponovni uporabi informacij javnega značaja 

5. Seznam najpogosteje zahtevanih informacij javnega značaja

Samodejno generiran seznam, ki ga določa povpraševanje po posamezni informaciji.

  V pripravi

 

(Skupno 4.104 obiskov, današnjih obiskov 1)
Dostopnost