Nacionalno preverjanje znanja

NACIONALNO PREVERJANJE ZNANJA NPZ 
Nacionalno preverjanje znanja določa Zakon o osnovni šoli  – 64. člen:

Nacionalno preverjanje znanja je za učence 6. in 9. ra­zreda obvezno. V 6. razredu osnovna šola po predpisanem postopku izvede nacionalno preverjanje znanja iz slovenščine ali itali­janščine oziroma madžarščine na narodno mešanih območjih, matematike in prvega tujega jezika. V 9. razredu osnovna šola po predpisanem postopku izvede nacionalno preverjanje znanja iz slovenščine ali itali­janščine oziroma madžarščine na narodno mešanih območjih, matematike in tretjega predmeta, ki ga določi minister. Tretji predmet določi minister tako, da v mesecu septem­bru izmed obveznih predmetov 8. in 9. razreda izbere največ štiri predmete in določi, iz katerega tretjega predmeta se bo preverjalo znanje na posamezni šoli. Osnovna šola starše pisno obvesti o dosežkih učenca pri nacionalnem preverjanju znanja. Dosežki nacionalnega preverjanja znanja so dodatna in­formacija o znanju učencev. Podatki in analize o dosežkih nacionalnega preverjanja znanja se ne smejo uporabiti za razvrščanje šol.

Za učence zasebnih šol in šol, ki izvajajo program osnov­ne šole po posebnih pedagoških načelih, je tretji predmet pri nacionalnem preverjanju znanja prvi tuji jezik. Učenci priseljenci iz drugih držav, katerih materni jezik ni slovenski in se prvič vključijo v osnovno šolo v Republiki Slove­niji v 6. in 9. razredu, opravljajo v tem šolskem letu nacionalno preverjanje znanja prostovoljno.

Nacionalno preverjanje znanja je za odrasle prostovoljno. Podrobnejše določbe o izvajanju nacionalnega preverja­nja znanja izda minister.

Izbrani predmeti za določitev tretjega predmeta, iz katerega naj bi učenci 9. razreda osnovne šole opravljali nacionalno preverjanje znanja v šolskem letu so: fizika, likovna umetnost, tuji jezik in zgodovina.

Na OŠ Škofja Loka-Mesto bomo LETOS kot tretji predmet preverjali znanje iz likovne umetnosti. Naknadnega roka ni. Podrobnejša navodila o izvedbi NPZ bodo učenci in starši dobili na razrednih urah in roditeljskih sestankih.

Dodatne informacije in naloge dobite na spletni stani http://www.ric.si in http://eric.ric.si.

Informacije za učence in starše 2024

Nacionalni preizkusi bodo potekali v naslednjih terminih:

  • v torek, 7. maja 2024: NPZ iz SLOVENŠČINE (6. in 9. r),
  • v četrtek, 9. maja 2024: NPZ iz MATEMATIKE (6. in 9. r),
  • v ponedeljek, 13. maja 2024: NPZ iz tujega jezika – ANGLEŠČINA za  6. r in LIKOVNA UMETNOST za 9. r.

Vpogledi v rezultate NPZ 2024

 

(Skupno 1.594 obiskov, današnjih obiskov 1)
Dostopnost