Erasmus+K2: I’m collaborating with ICT for my school

 

I’m collaborating with ICT for my school

Sodelujoče države:  Italy, Portugal, Slovenia, Turkey

 

 

V šolskem letu 2016 / 2017 bo na naši šoli stekel dveletni projekt v okviru mednarodnega programa Erasmus+,  katerega ključni ukrep je sodelovanje za inovacije in izmenjava dobrih praks. Projekt bo s pomočjo različnih tečajev in usposabljanj nudil učencem večjo informacijsko tehnološko osveščenost in usposobljenost, ki jim bo omogočala vključevanje svojega znanja v šolsko delo in vsakodnevno življenje.

 

Raziskali bomo tudi različne igre, ki pripomorejo k vsakodnevnemu gibanju oziroma inovativnemu razmišljanju posameznika ali skupine.

Projekt predvideva tudi izmenjavo učencev, sodelujoče šole pa prihajajo iz Portugalske, Italije in Poljske.

PROJEKTNE AKTIVNOSTI (PROJECT ACTIVITIES) 2016/2017:

Naši prispevki na: http://ossklm.si/tag/erasmus/

September, Oktober 2016 English version
November 2016
Other logos:

 

 

koordinatorica Betka Mahnič

 

 

 Projekt Erasmus+K2 je  del programa Evropske unije za vseživljenjsko učenje iz katerega sredstev je tudi financiran.

The project Erasmus + K2 is part of a European Union program for lifelong learning, from which it is funded.