Šolska skupnost za učence od 1. do 5. razreda

Načrt dela ŠS za šolsko leto 2017/2018 je v pripravi.

NAČRT DELA ŠS  ZA ŠOLSKO LETO 2016/2017

SEPTEMBER 2016

  1. SESTANEK vseh predstavnikov šolske skupnosti (sprejem letnega delovnega načrta, pobude in želje sodelujočih učencev).
  2. Učencem predstavim kotiček ŠS- pano na hodniku, kjer bodo predstavljene sprotne informacije in predstavitev dela  in življenja na naši šoli.

OKTOBER 2016  TEDEN OTROKA

V sodelovanju z DPM in LAS  Škofja Loka: sodelovanje na prireditvi s športnimi in drugimi delavnicami. 

NOVEMBER 2016 Pripravili bomo 2. srečanje z učenci predstavniki ŠS. Ideje za temo tega srečanja določimo na osnovi LDN šole in na pobudo učencev. Določili jo bomo na 1.  sestanku ŠS.

DECEMBER 2016 V SODELOVANJU Z DPM:  bomo po zgledu prejšnjih let organizirali ustvarjalne delavnice in pripravili izbor za Voščilo Ločanom.

V Kinu Sora bomo pripravili brezplačno kino predstavo za otroke,  nato pa sledi še obisk dedka Mraza s kočijo in spremstvom živalic. Sledilo bo branje voščil učencev vseh štirih loških osnovnih šol.

JANUAR 2017 PRIPRAVA ŠOLSKEGA PARLAMENTA na temo OTROCI IN NAČRTOVANJE PRIHODNOSTI. Priprava na sodelovanje na natečaju Evropa v šoli.

FEBRUAR 2017

  1. Pomladni ples za učence razredne stopnje (ples bo voden s strani učiteljice Tadeje Jesenko in nekaterih drugih učiteljic).
  2. V sodelovanju z DPM bomo na šoli sodelovali pri pripravi pustne prireditve na Mestnem trgu in sicer bomo oblikovali plakate, ki bodo vabili na prireditev. Prireditve se bodo na pustni torek lahko tudi udeležili.

MAREC 2017 PRIPRAVA, ORGANIZACIJA  IN VODENJE OBČINSKEGA PARLAMENTA.

APRIL 2017 Predavanje za učence 5. razredov na temo ODRAŠČAM. V okviru projekta bo predavanje plačalo DPM Škofja Loka.

MAJ IN JUNIJ 2017

  1. Z DPM bomo pripravili program za počitniške dejavnosti Dobimo se ob pol desetih.
  2. Sodelovanje v dobrodelni akciji škofjeloške Karitas Podari zvezek.