EVŠ (energijsko varčna šola)

elektrika0002V lanskem šolskem letu 2009/2010 smo se vključili v projekt Energetsko varčna šola, ki ga je organizirala družba Gen energija. Prijavili smo se na tekmovanje v kategoriji ”EVŠ – največji prihranek električne energije”. Za cilj smo si zadali zmanjšanje porabe električne energije na naši šoli. Učenci so beležili čas in spremljali število prižganih luči v dopoldanskem času, tako v učilnicah kot tudi na hodnikih. Tako smo z varčno rabo luči v primerjavi s prejšnjim šolskim letom, privarčevali 12 MWh električne energije. To je največ med vsemi sodelujočimi šolami v projektu. S tem smo si prislužili denarno nagrado v višini 720 evrov, ki jo bomo investirali v zamenjavo energijsko potratnega kuhinjskega aparata. Upamo, da bomo s tem privarčevali še kakšno dodatno MWh v letošnjem šolskem letu. Vsekakor pa bomo nadaljevali s spremljavo varčne rabe električne energije, saj smo ugotovili, da se nam z ozaveščanjem učencev in vseh delavcev šole to obrestuje.

http://www.gen-evs.si/si/novice/1/277

 

Kako smo začeli …

 

1. Osnovne informacije

V letošnjem šolskem letu 2009/2010 smo se vključili v Projekt ENERGIJSKO VARČNA ŠOLA.

 elektrika0001

Varčevanje z energijo in njena učinkovita raba se pričneta z zavedanjem, da energija ni dana sama po sebi in da je ni na voljo v neomejenih količinah. Elektrika ni dobrina, ampak produkt, ki ga na trgu kupujemo. Poleg sorazmerno visokih stroškov pa zahteva proizvodnja električne energije tudi svoj okoljski davek.

Premišljena in načrtovana raba energije ne vpliva pozitivno le na družinski proračun v gospodinjstvih. Njen vpliv sega širše, na celotno gospodarstvo, javni sektor in okolje v državi.
Učinkovita raba energije ne pomeni, da moramo opustiti nekatere dejavnosti, zato da bi prihranili energijo. Z okoljsko ozaveščenim vedenjem in novimi tehnologijami lahko izboljšamo svoje življenjske pogoje, ne da bi se morali hkrati odreči udobju.
Cilj spodbujanja učinkovite rabe energije je, da slabe – okoljsko neodgovorne – razvade ljudi spremenimo v pozitivne, odgovorne vedenjske vzorce.
Kako pripraviti posameznika do tega, da bo optimalno razsvetljeval prostore, za sabo ugašal luči, zapiral vodo ter primerno ogreval bivalni in delovni prostor?
To je le nekaj ključnih ozaveščevalnih izzivov na področju spodbujanja učinkovite rabe energije.

Dejavnosti, ki bodo potekale v okviru tega projekta:

 • Dejavnost  VARUH LUČI – izvajalci vsi zaposleni, učitelji in učenci
 • Razredne ure: navodila za izvedbo projekta, ogled filma, reševanje anket …
 • Nagradni » foto natečaj « – učenci predmetne stopnje (fotografije sprejema Helena Markuta)
 • Nagradni natečaj v okviru projekta EVŠ – » največji prihranek električne energije », kjer bodo podeljene denarne nagrade za privarčevano električno energijo. Z varčevanjem  bomo pričeli z januarjem 2010 in končali junija 2010. Za vsako privarčevano megavat uro električne energije bo udeleženi zavod prejel 60 evrov.  
 • Razstava plakatov na temo projekta VARUH LUČI – vsi razredi
 • Izdelava opozorilnih nalepk za stikala
 • Urejanje šolske spletne strani
 • Možne tehnične izboljšave

Velika večina javnih stavb, predvsem starejših objektov, med katere sodijo tudi šolski objekti, ima velik potencial za učinkovito rabo energije. To pomeni, da lahko brez večjih investicijskih vlaganj v te objekte in ob racionalni rabi energije ter ustrezni organiziranosti lahko zmanjšamo porabo energije do 10 %.

Ob ustrezni organizaciji dela ter izobraževanju in ozaveščanju učencev, učiteljev in ostalih delavcev šole pa je mogoče prihraniti še nadaljnjih 5 % energije.

      Pri tem gre predvsem za zmanjševanje porabe:

 • energije za ogrevanje prostorov,
 • električne energije in
 • energije za pripravo tople vode.

RAZSVETLJAVA je ena izmed najbolj opaznih uporab električne energije v vsakdanjem življenju. Je tudi nekaj, nad čimer imamo lahko nadzor.

(Skupno 258 obiskov, današnjih obiskov 1)
Dostopnost