Kategorija: ID – interesne dejavnosti

URICE NA VRTU

Prav je, da se spomnimo in vsi razmišljamo tudi v smeri, da učenci in učitelji potrebujemo možnost iti iz učilnice na zrak, da spodbujamo drug drugega in ob tem gojimo pozitivne občutke. Naša šola...

Dostopnost