Nacionalno preverjanje znanja (NPZ) 2021

Z dosežki učencev na NPZ so učenci, starši in šole seznanjeni na spletni strani http://npz.ric.si. Do ovrednotenih preizkusov znanja, informacij o dosežkih in državnih povprečjih pri posameznih predmetih (v obliki zapisa pdf) učenci in njihovi starši dostopajo z EMŠO in dodeljeno šifro, ki jo učenci prejmejo pri opravljanju prvega predmeta na NPZ v tekočem šolskem letu. Učenci 9. razreda bodo lahko do dosežkov dostopali od 8. ure 1. junija do 20. ure 3. junija 2021; učenci 6. razreda pa od 7. do 9. junija 2021 ob istih urah. Aplikacija bo med poizvedbami in pripravo dodatnih informacij za učence zaprta.

Po prvomajskih počitnicah v torek, 4. 5., četrtek, 6. 5., in ponedeljek, 10. 5., bodo šestošolci in devetošolci pisali Nacionalno preverjanje znanja (NPZ). Več podrobnosti o organizaciji dela v času izvedbe NPZ si, prosim, preberite v tem dokumentu.

Učenci 7. in 8. razreda pričnejo na dneve izvajanja NPZ z 2. šolsko uro in pridejo v šolo ob 9.00. Učenci, ki se v šolo pripeljejo s kombijem, počakajo od 7.30 do 9.10 v varstvu, ki je organizirano v večnamenskem prostoru šole. Za predmete, ki jih imajo te dneve v preduri in/ali prvi uri, bodo učitelji gradiva in navodila naložili v MSTeamse in jih bodo učenci opravili na daljavo.

Za učence od 1. do 5. razreda poteka pouk normalno po urniku.

NPZ je za učence 6. in 9. razreda obvezen. Opravljajo ga v šoli, v katero so vključeni. Učenci priseljenci, katerih materni jezik ni slovenski in so se v tekočem šolskem letu prvič vključili v 6. ali v 9. razred osnovne šole v Sloveniji, ter učenci, ki obiskujejo prilagojeni izobraževalni program z nižjim izobrazbenim standardom (NIS), opravljajo NPZ prostovoljno.
Za učence, ki se izobražujejo na domu, veljajo enaka določila o načinu in trajanju NPZ kakor za druge učence. Več o NPZ smo objavili na naši spletni strani, do katere lahko dostopate na tej povezavi.

Na šoli se nam preverjanje zdi pomembno, kar vedo in čutijo tudi otroci zato ga rešujejo po najboljših močeh. Vsako leto naredimo analizo rezultatov, ki nam služi pri načrtovanju dela. Ugotavljamo doseganje ciljev in standardov znanja, določenih z učnimi načrti, kakovost znanja, močna in šibka področja. Na osnovi analize rezultatov prilagajamo pouk. Tudi v letošnjem letu bomo naredili analizo, ki bo še toliko bolj pomembna, glede na to, da je precej pouka potekalo na daljavo. Verjamemo, da bomo dobili vpogled v to, katera znanja so učenci osvojili in katerih ne. Na osnovi tega bomo načrtovali pouk za prihodnja leta. Pri 9. razredu bo to pomemben podatek, ki ga bodo pri načrtovanju dela potrebovali na srednjih šolah. Rezultatov ne bodo dobili za vsako šolo posebej, ampak na nivoju Slovenije.

 

V tem tednu so otroci 6. in 9. razreda prinesli domov soglasje za sodelovanje oz. uporabo odgovorov učencev v Vprašalniku ob NPZ 2021. Z njim želijo na Ministrstvu za izobraževanje, znanost in šport zbrati oprijemljive podatke o učinkih izobraževanja na daljavo. Šesti in deveti razred sta izbrana zato, da bo mogoče podatke iz vprašalnika povezati s podatki o doseganju učnih ciljev in standardov znanja in s tem pripraviti potrebne ukrepe. V ta namen je bil v sodelovanju med MIZŠ, ZRSŠ in Ric pripravljen elektronski vprašalnik, ki ga bodo učenci pisali v mesecu maju, po odpisanih preizkusih NPZ. Odgovori učencev bodo zbrani v letošnjih 6. in 9. razredih in bodo pomembno pomagali pri podrobnejšem razumevanju njihovih dosežkov. Odgovori posameznikov in posameznih šol v objavah rezultatov ne bodo prepoznavni. Pri obdelavi podatkov bo Državni izpitni center upošteva vso veljavno zakonodajo s področja varstva osebnih podatkov. Upamo, da se boste odločili in podali soglasje. Otrok naj ga vrne razredničarki do konca tega tedna, petka, 23. 4. oziroma najkasneje v ponedeljek, 3. 5. 2021. Vrne naj ga ne glede na odločitev.

Upamo, da so rezultati nacionalnega preverjanja znanja pomembni tudi vam in to prenašate svojim otrokom.

Hvala za sodelovanje in vse dobro,

Doris Kužel

ravnateljica

(Skupno 366 obiskov, današnjih obiskov 1)
Dostopnost