Izbirni predmeti

V šolskem letu 2021/2022 učitelji ponujajo naslednje izbirne predmete:

7. RAZRED

Učitelj Izbirni predmet Kratica Izvajanje
1. Helena Markuta Računalništvo 7. r – Urejanje besedil UBE da
2. Urška G. Štajer Nemščina 1 NI1 da
3. učitelj tehnike Obdelava gradiv – les OGL da
4. športni pedagog Šport za sprostitev ŠSP da
5. Katarina Peternelj Sodobna priprava hrane SPH da
6. Jasna Miriam Batagelj Španščina 1 ŠI1 da
7. Maja Reven Likovno snovanje 1 LS1 da
8. Katja Vilfan Organizmi v naravi in umetnem okolju ONA ne
9. učitelj francoščine Francoščina 1 FI1 da
10. Tea Đjokić Verstva in etika 1 VE1 ne
11. Anja Hrovat Ansambelska igra ANI ne
12. Maja Lupše Turistična vzgoja TVZ ne
13. Tereza Bernik Ruščina 1 RI1 da

8. RAZRED

1. Helena Markuta Računalništvo 8. r – Multimedija MME da
2. Urška G. Štajer Nemščina 2 NI2 da
3. Špela Frantar Robotika v tehniki– LEGO MINDSTORMS RVT da
4. Športni pedagog Šport za zdravje ŠZZ da
5. Katarina Peternelj Načini prehranjevanja NPH da
6. Jasna Miriam Batagelj Španščina 2 ŠI2 da
7. Maja Reven Likovno snovanje 2 LS2 da
8. Katja Vilfan Rastline in človek RČL da
9. učitelj francoščine Francoščina 2 FI 2 da
10. Tea Djokić Verstva in etika 2 VE2 ne
11. Maja Lupše Turistična vzgoja TVZ ne

9. RAZRED

1. Helena Markuta Računalništvo 9. r – Računalniška omrežja ROM da
2. Urška G. Štajer Nemščina 3 NI3 da
3. Ana Mirtič Poskusi v kemiji POK da
4. Športni pedagog Izbrani šport odbojka IŠPO da
5. Jasna Miriam Batagelj Španščina 3 ŠI3 da
6. Maja Reven Likovno snovanje_3 LS3 da
7. učitelj tehnike Risanje v geometriji in tehniki RGT da
8. Ema Koplan Retorika RET da
9. učitelj francoščine Francoščina 3 FI 3 da
10. Tea Đjokić Verstva in etika 3 VE3 ne

 

 

 

 

(Skupno 3.176 obiskov, današnjih obiskov 1)
Dostopnost