Zaposleni v šolskem letu 2021/2022

1) Učitelji

2) Svetovalna služba

3) Vodstveni delavci

4) Administrativno tehnična služba

5) Knjižnica

1) Učitelji

Razredniki od 1. do 5. razreda

Ime in priimek Oddelek Elektronska pošta
Tadeja Jesenko
Aleša Praznik
1.a tadeja.jesenko@ossklm.si
alesa.zrimsek@ossklm.si
Lucija Štebe
Marija Benedik
1.b lucija.stebe@ossklm.si
marija.benedik@ossklm.si
Klara Kovačič
Nina Oman
1. c klara.kovacic@ossklm.si
nina.oman@ossklm.si
Simona Podobnik
Natalija Krstič Rant
1. d simona.podobnik@ossklm.si
natalija.krstic-rant@ossklm.si

Andreja Benedik

Teja Bergant

2. c

2. d

andreja.benedik@ossklm.si

teja.bergant@ossklm.si

Lidija Hafner 2. b lidija.hafner@ossklm.si
Helena Kuhar 2. a helena.kuhar@ossklm.si
Maja Turk 3. a maja.turk@ossklm.si 
Janja Rojc Pintar 3. b janja.rojc-pintar@ossklm.si
Marjeta Kavčič 3. c marjeta.kavcic@ossklm.si
Tina Radič 3. d tina.radic@ossklm.si
Andreja Koprivec 4. a andreja.koprivec@ossklm.si
Vanja Hudolin 4. b vanja.hudolin@ossklm.si
Andreja Hafner 4. c andreja.hafner@ossklm.si
Nataša Pesjak 4. d natasa.pesjak@ossklm.si
Urša Jemec 5. a ursa.jemec@ossklm.si
Tatjana J. Miklavčič 5. b tatjana.jereb-miklavcic@ossklm.si
Irena Jugovic 5. c irena.jugovic@ossklm.si
Petra Globočnik 5. d petra.globocnik@ossklm.si
Saša Čadež 5. e sasa.cadez@ossklm.si

OPB – oddelek podaljšanega bivanja

Ime in priimek Oddelek Elektronska pošta
Nina Taler
Maja Hudolin
OPB 1 nina.taler@ossklm.si
maja.hudolin@ossklm.si
Natalija Krstič Rant
Nina Oman
OPB 2 natalija.krstic-rant@ossklm.si
nina.oman@ossklm.si
Marjetka Benedik OPB 3 marija.benedik@ossklm.si

Aleša Zrimšek
Helena Markuta
Urška Guzelj Štajer

OPB 4 alesa.zrimsek@ossklm.si
helena.markuta@ossklm.si
urska.guzelj-stajer@ossklm.si
Špela Zamrnik
Neža Lumpert
OPB 5 spela.zamrnik@ossklm.si
neza.lumpert@ossklm.si
Mateja Vozelj
Anja Stanonik
OPB 6 mateja.vozelj@ossklm.si
anja.stanonik@ossklm.si
Mateja Krek OPB 7 mateja.krek@ossklm.si
Tea Djokić OPB 8 tea.djokic@ossklm.si
Nina Hostnik OPB 9 nina.hostnik@ossklm.si
Jana Jelovčan OPB 10 jana.jelovcan@ossklm.si
Pina Gorišek OPB 11 pina.gorisek@ossklm.si
  OPB 12  

Razredniki od 6. do 9. razreda

Ime in priimek Oddelek Elektronska pošta
Betka Mahnič 6. a betka.mahnic@ossklm.si
Uroš Švegelj 6. b uros.svegelj@ossklm.si
Ema Koplan 6. c ema.koplan@ossklm.si
Nika Benedik 6. d nika.benedik@ossklm.si
Maja Lupše 7. a maja.lupse@ossklm.si
Maja Reven 7. b maja.reven@ossklm.si
Andreja Panjtar 7. c andreja.panjtar@ossklm.si
Lidija Petrovčič 7. d lidija.petrovcic@ossklm.si
Anja Hrovat 8. a anja.hrovat@ossklm.si
Ana Bergant 8. b ana.bergant@ossklm.si
Anica Stele 8. c  anica.stele@ossklm.si
Petra Veber 8. d petra.veber@ossklm.si
Staš Mlakar 9. a stas.mlakar@ossklm.si
Kristina Strnad 9. b kristina.strnad@ossklm.si
Katja Vilfan 9. c katja.vilfan@ossklm.si
Špela Mesec 9. d

spela.mesec@ossklm.si

Nerazredniki

Ime in priimek Elektronska pošta
Vlasta Balderman vlasta.balderman@ossklm.si
Jasna Miriam Batagelj jasna-miriam.batagelj@ossklm.si
Marjetka Benedik marija.benedik@ossklm.si
Helena Bergant helena.bergant@ossklm.si
Tereza Bernik tereza.bernik@ossklm.si
Mateja Božnar mateja.boznar@ossklm.si
Tea Djokić tea.djokic@ossklm.si
Kristina Erznožnik
Špela Frantar
kristina.erznoznik@ossklm.si
sf9452@student.uni-lj.si
Mateja Gartner mateja.gartner@ossklm.si
Katarina Gornik katarina.gornik@ossklm.si
Tamara Grašič tamara.grasic@ossklm.si
Urška Guzelj Štajer urska.guzelj-stajer@ossklm.si
Nina Hostnik nina.hostnik@ossklm.si
Barbara Jelenc barbara.jelenc@ossklm.si
Jana Jelovčan jana.jelovcan@ossklm.si
Barbara Tušek barbara.tusek@ossklm.si
Natalija Krstič Rant natalija.krstic-rant@ossklm.si
Irena Korene irena.korene@ossklm.si
Maja Kos maja.kos@os-jela-janezica.si
Li-An Kozmelj li-an.kozmelj@ossklm.si
Mateja Krek mateja.krek@ossklm.si
Nina Krmelj
Ela Reven

nina.krmelj@ossklm.si
reven.ela@gmail.com

Tomaž Lang tomaz.lang@ossklm.si
Andreja Markovič andreja.markovic@ossklm.si
Helena Markuta helena.markuta@ossklm.si
Ana Mirtič ana.mirtic@ossklm.si
Nina Oman nina.oman@ossklm.si
Marja Pahor marja.pahor@ossklm.si
Katarina Peternelj katarina.peternelj@ossklm.si
Elizabeta Proj elizabeta.proj@ossklm.si
Maja Pušenjak
Liza Škrlep

maja.pusenjak@ossklm.si
liza.skrlep@ossklm.si

Anja Rakovec anja.rakovec@ossklm.si
Barbara Šolar Jerič barbara.solar1@ossklm.si
Martina Šubic martina.subic@ossklm.si
Nina Taler
Teja Bergant
nina.taler@ossklm.si
teja.bergant@ossklm.si
Ana Urh
Barbara Fajfar
ana.urh@ossklm.si
barbara.fajfar@ossklm.si
Mateja Vozelj
Anja Stanonik
mateja.vozelj@ossklm.si
anja.stanonik@ossklm.si
Špela Zamrnik
Neža Lumpert
spela.zamrnik@ossklm.si
neza.lumpert@ossklm.si
Aleša Zrimšek alesa.zrimsek@ossklm.si
Pina Gorišek pina.gorisek@ossklm.si
Manca Hafner manca.hafner@ossklm.si
   

2) Svetovalna služba

Katarina Gornik, psihologinja,

e-pošta: katarina.gornik@ossklm.si  tel: 04 / 506 00 17

Mateja Božnar, pedagoginja,

e-pošta: mateja.boznar@ossklm.si     tel: 04/ 506 00 16

Izvajalke DSP

Li-An Kozmelj, socialna pedagoginja,

e-pošta: li-an.kozmelj@ossklm.si     tel: 04 / 506 00 27

Irena Korene, specialna pedagoginja

e-pošta: irena.korene@ossklm.si     tel: 04 / 506 00 31

Maja Kos, pedagoginja
e-pošta: maja.kos@os-jela-janezica.si    tel: 04/506 00 11

Anja Rakovec, specialna pedagoginja

e-pošta: anja.rakovec@os-jela-janezica.si  tel: 04/506 00 11

Uradne ure:
– vsak dan v dopoldanskem času od 8.00 do 14.00 (razen ob pon. do 13:00)
– v času skupnih govorilnih ur od 17.00 do 18.30

3) Vodstveni delavci

V. D. ravnateljice: Mateja Istenič

e-pošte: mateja.istenic@ossklm.si      tel: 04 / 506 00 12

Pomočnici ravnateljice: Elizabeta Proj in Martina Šubic

e-pošta: elizabeta.proj@ossklm.si  tel: 04 / 506 00 34

e-pošta: martina.subic@ossklm.si     tel: 04 / 506 00 13

4)Administrativno tehnična služba

Petra Bokal, tajnica,

e-pošta: petra.bokal@ossklm.si    tel: 04 / 506 00 11,

Dagmar Jurgele, računovodja,

e-pošta: dagmar.jurgele@ossklm.si   tel: 04 / 506 00 14

Mojca Jenko, blagajničarka,

e-pošta: mojca.jenko2@ossklm.si     tel: 04 / 506 00 15

Helena Markuta, računalnikar – organizator informacijskih dejavnosti
e-pošta: helena.markuta@ossklm.si   tel: 04 / 506 00 24

Aleš Žontar, računalnikar – organizator informacijskih dejavnosti
e-pošta: ales.zontar@ossklm.si   tel: 04 / 506 00 24

KUHINJSKO OSEBJE

Tonja Prezelj, Simona Selak, Jovana Petrović
dobra.hrana@ossklm.si   za odjavo obrokov uporabite možnost na spletni strani ODJAVA PREHRANE

HIŠNIK
Jernej Zupan, Gorazd Kozmelj
hisnik@ossklm.si

ČISTILKE
Mara Jelić, Janja Blatnjak, Marijana Pratljačič, Milena Simčič, Andreja Jemec, Alenka Golar, Mojca Lazar, Dragana Petrović, Helena Heine, Verka Timova, Stoyna Gyozeva, 

Urejanje administrativnih in denarnih zadev

Vse administrativne zadeve lahko uredite v tajništvu šole, vse denarne pa v šolski blagajni. Denarne prispevke, ki se plačujejo za različne obveznosti (ekskurzije, naravoslovne, kulturne in športne dneve), boste plačevali po položnicah, ki jih boste prejeli enkrat mesečno. Če kdo prispevka ne more plačati, naj poišče pomoč pri šolski socialni delavki.

5) Knjižnica

Mateja Gartner, tel: 04/ 506 00 18

e-pošta: mateja.gartner@ossklm.si

Barbara Tušek, tel: 04 /506 00 18

e-pošta: barbara.tusek@ossklm.si

(Skupno 24.856 obiskov, današnjih obiskov 17)
Dostopnost