Zaposleni v šolskem letu 2020/2021

1) Učitelji

2) Svetovalna služba

3) Vodstveni delavci

4) Administrativno tehnična služba

5) Knjižnica

1) Učitelji

Razredniki od 1. do 5. razreda

Ime in priimek Oddelek Elektronska pošta
Teja Bergant
Marija Benedik
1.a teja.bergant@ossklm.si, marija.benedik@ossklm.si
Simona Podobnik
Natalija Krstič Rant
1. b simona.podobnik@ossklm.si
natalija.krstic-rant@ossklm.si
Helena Kuhar
Nina Oman
1. c helena.kuhar@ossklm.si,
nina.oman@ossklm.si
Maja Turk 2. a maja.turk@ossklm.si 
Janja Rojc Pintar 2. b janja.rojc-pintar@ossklm.si
Marjeta Kavčič 2. c marjeta.kavcic@ossklm.si
Tina Radič 2. d tina.radic@ossklm.si
Tadeja Jesenko 3. a tadeja.jesenko@ossklm.si
Lidija Hafner 3. b lidija.hafner@ossklm.si
Andreja Benedik 3. c andreja.benedik@ossklm.si
Klara Kovačič 3. d klara.kovacic@ossklm.si
Vanja Hudolin 4. a vanja.hudolin@ossklm.si
Andreja Hafner 4. b andreja.hafner@ossklm.si
Nataša Pesjak 4. c natasa.pesjak@ossklm.si
Lucija Štebe 4. d lucija.stebe@ossklm.si
Andreja Koprivec 4. e andreja.koprivec@ossklm.si
     
Irena Jugovic 5. a irena.jugovic@ossklm.si
Urša Jemec 5. b ursa.jemec@ossklm.si
Petra Globočnik 5. c petra.globocnik@ossklm.si
Tatjana J. Miklavčič 5. d tatjana.jereb-miklavcic@ossklm.si

OPB – oddelek podaljšanega bivanja

Ime in priimek Oddelek Elektronska pošta
Petra Globočnik / Nina Taler OPB 1 petra.globocnik@ossklm.si nina.taler@ossklm.si
Nina Oman
Aleša Zrimšek
OPB 2 nina.oman@ossklm.si, alesa.zrimsek@ossklm.si
Natalija Krstič Rant, Marjetka Benedik OPB 3 natalija.krstic-rant@ossklm.si. marija.benedik@ossklm.si
Helena Markuta OPB 4 helena.markuta@ossklm.si
Nina Hostnik,
Urška Guzelj Štajer
OPB 5 nina.hostnik@ossklm.si,
urska.guzelj-stajer@ossklm.si
Pina Gorišek OPB 6 pina.gorisek@ossklm.si
Maja Hudolin OPB 7 maja.hudolin@ossklm.si
Špela Frantar OPB 8

spela.frantar@ossklm.onmicrosoft.com

Jana Jelovčan OPB 9 jana.jelovcan@ossklm.si
Hrvoje Malkoč OPB 10 hrvoje.malkoc@ossklm.si
Saša Čadež,
Helena Markuta
OPB 11 sasa.cadez@ossklm.si,
helena.markuta@ossklm.si,
Tea Djokić  OPB 12 tea.djokic@ossklm.si

Razredniki od 6. do 9. razreda

Ime in priimek Oddelek Elektronska pošta
Maja Lupše 6. a maja.lupse@ossklm.si
Mateja Istenič 6. b mateja.istenic@ossklm.si
Andreja Panjtar 6. c andreja.panjtar@ossklm.si
Lidija Petrovčič 6. d lidija.petrovcic@ossklm.si
Kristina Erznožnik 7. a kristina.erznoznik@ossklm.si
Ana Bergant 7. b ana.bergant@ossklm.si
Tanja Potočnik 7. c tanja.potocnik@ossklm.si
Petra Veber 7. d petra.veber@ossklm.si
Staš Mlakar 8. a stas.mlakar@ossklm.si
Kristina Strnad 8. b kristina.strnad@ossklm.si
Katja Vilfan 8. c katja.vilfan@ossklm.si
Špela Mesec
Helena Bergant
8. d

spela.mesec@ossklm.si ; helena.bergant@ossklm.si

Barbara Jelenc 9. a barbara.jelenc@ossklm.si 
Maja Reven 9. b maja.reven@ossklm.si
Anica Stele 9. c anica.stele@ossklm.si
Uroš Švegelj 9. d uros.svegelj@ossklm.si

Nerazredniki

Ime in priimek Elektronska pošta
Vlasta Balderman vlasta.balderman@ossklm.si
Jasna Miriam Batagelj jasna-miriam.batagelj@ossklm.si
Marjetka Benedik marija.benedik@ossklm.si
Nika Benedik nika.benedik@ossklm.si 
Tereza Bernik tereza.bernik@ossklm.si
Mateja Božnar mateja.boznar@ossklm.si
Saša Čadež sasa.cadez@ossklm.si
Tea Djokić tea.djokic@ossklm.si
Mateja Gartner mateja.gartner@ossklm.si
Katarina Gornik katarina.gornik@ossklm.si
Urška Guzelj Štajer urska.guzelj-stajer@ossklm.si
Anja Hrovat anja.hrovat@ossklm.si
Nina Hostnik nina.hostnik@ossklm.si
Jana Jelovčan jana.jelovcan@ossklm.si
Barbara Tušek barbara.tusek@ossklm.si
Natalija Krstič Rant natalija.krstic-rant@ossklm.si
Ema Koplan ema.koplan@ossklm.si
Irena Korene irena.korene@ossklm.si
Maja Kos maja.kos@os-jela-janezica.si
Li-An Kozmelj li-an.kozmelj@ossklm.si
Mateja Krek mateja.krek@ossklm.si
Betka Mahnič betka.mahnic@ossklm.si
Hrvoje Malkoč hrvoje.malkoc@ossklm.si
Andreja Markovič andreja.markovic@ossklm.si
Helena Markuta helena.markuta@ossklm.si
Špela Mesec spela.mesec@ossklm.si
Sandra Murgič sandra.murgic@ossklm.si
Nina Oman nina.oman@ossklm.si
Marja Pahor marja.pahor@ossklm.si
Katarina Peternelj katarina.peternelj@ossklm.si
Janja Pirc janja.pirc@ossklm.si
Elizabeta Proj elizabeta.proj@ossklm.si
Maja Pušenjak/Anja Čibej

maja.pusenjak@ossklm.si

anja.cibej@ossklm.si

Anja Rakovec anja.rakovec@ossklm.si
Barbara Šolar Jerič barbara.solar1@ossklm.si
Barbara Tušek barbara.tusek@ossklm.si
Aleša Zrimšek alesa.zrimsek@ossklm.si

2) Svetovalna služba

Katarina Gornik, psihologinja,

e-pošta: katarina.gornik@ossklm.si  tel: 04 / 506 00 17

Mateja Božnar, pedagoginja,

e-pošta: mateja.boznar@ossklm.si     tel: 04/ 506 00 16

Izvajalke DSP

Li-An Kozmelj, socialna pedagoginja,

e-pošta: li-an.kozmelj@ossklm.si     tel: 04 / 506 00 27

Irena Korene, specialna pedagoginja

e-pošta: irena.korene@ossklm.si     tel: 04 / 506 00 31

Maja Kos, pedagoginja
e-pošta: maja.kos@os-jela-janezica.si    tel: 04/506 00 11

Anja Rakovec, specialna pedagoginja

e-pošta: anja.rakovec@os-jela-janezica.si  tel: 04/506 00 11

Uradne ure:
– vsak dan v dopoldanskem času od 8.00 do 14.00 (razen ob pon. do 13:00)
– v času skupnih govorilnih ur od 17.00 do 18.30

3) Vodstveni delavci

Ravnateljica: Doris Kužel,

e-pošte: doris.kuzel@ossklm.si,     tel: 04 / 506 00 12

Pomočnici ravnateljice: Elizabeta Proj in Saša Čadež

e-pošta: elizabeta.proj@ossklm.si  tel: 04 / 506 00 34

e-pošta: sasa.cadez@ossklm.si     tel: 04 / 506 00 13

4)Administrativno tehnična služba

Petra Bokal, tajnica,

e-pošta: petra.bokal@ossklm.si    tel: 04 / 506 00 11,

Dagmar Jurgele, računovodja,

e-pošta: dagmar.jurgele@ossklm.si   tel: 04 / 506 00 14

Mojca Jenko, blagajničarka,

e-pošta: mojca.jenko2@ossklm.si     tel: 04 / 506 00 15

Helena Markuta, računalnikar – organizator informacijskih dejavnosti
e-pošta: helena.markuta@ossklm.si   tel: 04 / 506 00 24

Aleš Žontar, računalnikar – organizator informacijskih dejavnosti
e-pošta: ales.zontar@ossklm.si   tel: 04 / 506 00 24

KUHINJSKO OSEBJE
Bernarda Jelenc, Tonja Prezelj, Simona Selak, Jovana Petrović
dobra.hrana@ossklm.si   za odjavo obrokov uporabite možnost na spletni strani ODJAVA PREHRANE

HIŠNIK
Jernej Zupan, Gorazd Kozmelj
hisnik@ossklm.si

ČISTILKE
Mara Jelić, Janja Blatnjak, Marijana Pratljačič, Milena Simčič, Andreja Jemec, Alenka Golar, Mojca Lazar, Dragana Petrović, Helena Heine, Andreja Šubic

Urejanje administrativnih in denarnih zadev

Vse administrativne zadeve lahko uredite v tajništvu šole, vse denarne pa v šolski blagajni. Denarne prispevke, ki se plačujejo za različne obveznosti (ekskurzije, naravoslovne, kulturne in športne dneve), boste plačevali po položnicah, ki jih boste prejeli enkrat mesečno. Če kdo prispevka ne more plačati, naj poišče pomoč pri šolski socialni delavki.

5) Knjižnica

Mateja Gartner, tel: 04/ 506 00 18

e-pošta: mateja.gartner@ossklm.si

Barbara Tušek, tel: 04 /506 00 18

e-pošta: barbara.tusek@ossklm.si

(Skupno 17.575 obiskov, današnjih obiskov 14)
Dostopnost