Strokovni organi šole

Šolo upravljata ravnatelj, ki je pedagoški vodja in poslovodni organ, ter svet šole, ki ga sestavljajo:

·         predstavniki ustanovitelja (Davor Tavčar, Marjetka Rotar, Tinka Teržan);

·         predstavniki delavcev šole (Li-An Kozmelj, Špela Mesec, Andreja Panjtar, Mara Jelić, Petra Veber);

·         predstavniki staršev (Petra Dolenc, Katja Lang, Peter Pokorn).

Predsednica sveta šole je Petra Veber, namestnica Tinka Teržan.

Svet šole ima štiriletni mandat.

Za organizirano uresničevanje interesa staršev je na šoli oblikovan svet staršev. Predsednica sveta staršev je Petra Dolenc. Starši lahko kontaktirajo s svojimi predstavniki za zapisnik sej. Predstavniki oddelkov so (vpisali jih bomo ob koncu septembra, ko bodo izvedeni vsi roditeljski sestanki):

 1. A Alenka  Cernigoj
 4. A Lavra Bastarda  7. A Samo Vidmar
 1. B Špela Gorišek Čaušević
 4. B Tina Erznožnik
 7. B Polonca Šink
 1. C Dalibor Kondić
 4. C Špela Golobič
 7. C Matevž Košir
   4. D Klemen Možina  7. D Boštjan Notar
 4. E Petra Ambrožič
 2. A Davor Tavčar   5. A Mihael Habicht  8. A Petra Miklavčič
 2. B Lina Dečman Molan   5. B Urška Panjtar   8. B Petra Goljat
 2. C Ana Štibelj  5. C Katja Nastran  8. C Vanja Jordanov
 2. D Romana Dolinar  5. D Vida Habjan
 8. D Tina Bogataj
 3. A Mihael Turščak  6. A Tanja Kržišnik  9. A Lidija Šubic
 3. B Ana Tomšič  6. B Vita Bokal
 9. B Anton Koprivnikar
 3. C Metka Kržišnik
 6. C Barbara Kalan
 9. C Urša Bokal
 3. D Luka Tomat
 9. D Maja Bajt

Na šoli delujejo strokovni organi šole: učiteljski zbor, oddelčni učiteljski zbor, strokovni aktivi in razredniki.

Svet šole je imenoval pritožbeno komisijo, ki jo sestavlja deset članov (šest predstavnikov strokovnih delavcev šole, dva predstavnika strokovnih delavcev druge šole in dva predstavnika staršev). Le-ta odloča o pritožbah v zvezi z uresničevanjem pravic in dolžnosti otroka oziroma učenca.

(Skupno 1.522 obiskov, današnjih obiskov 2)
Dostopnost