1. zaposlitev na področju VIZ

zaposlitev

Naša šola se je prijavila na razpise Ministrstva za izobraževanje znanost in šport »Prva zaposlitev na področju vzgoje in izobraževanja” v letih 2016, 2017, 2018, 2020.

Namen javnega razpisa je čimprejšnja in ciljno usmerjena aktivacija mladih oseb na prehodu iz sistema izobraževanja v zaposlitev preko vključenih ustreznih vsebin praktičnega usposabljanja in zagotovljenega strokovnega vodstva za zagotovitev trajnejših učinkov.

Javni razpis za izbor operacij delno financira Evropska unija, in sicer iz Evropskega socialnega sklada. Javni razpis za izbor operacij se izvaja v okviru Operativnega programa za izvajanje evropske kohezijske politike v obdobju 2014-2020, prednostne osi: 8. »Spodbujanje zaposlovanja in transnacionalna mobilnost delovne sile«, prednostne naložbe: 8.2 »Trajnostno vključevanje mladih na trg dela, predvsem tistih, ki niso zaposleni in se ne izobražujejo ali usposabljajo, vključno z mladimi, ki so izpostavljeni socialni izključenosti in mladimi iz marginaliziranih skupnosti, vključno prek izvajanja jamstva za mlade«, specifičnega cilja: 8.2.1 »Znižanje brezposelnosti mladih«.

Z javnim razpisom se mladim do vključno 29 let prispeva k zagotavljanju dostopnosti do čim hitrejše in kakovostne zaposlitve na področju vzgoje in izobraževanja ter s tem k povečanju deleža zaposlenih med mladimi, vključenimi v ukrepe na trgu dela v okviru Operativnega programa za izvajanje Evropske kohezijske politike v obdobju 2014–2020, tako da vključene osebe ob izhodu ostanejo zaposlene. Razpis upošteva načela in cilje programa Jamstva za mlade za obdobje 2014-2015, ki ga je sprejela Vlada RS, in predstavlja poseben ukrep na trgu dela, ki je prilagojen ciljnim skupinam na področju vzgoje in izobraževanja.

Na razpis smo se prijavili v letu 2016 z dvema kandidatkama in sicer magistro razrednega pouka za poučevanje na razredni stopnji in v podaljšanem bivanju ter magistrico psihologije za delo v svetovalni službi. Obe vlogi sta bili odobreni in tako smo od 1. 4. 2016 do 30. 11. 2016 na usposabljanju imeli dve strokovni delavki. Obe učiteljici začetnici sta bili vključeni v neposredno vzgojno-izobraževalno delo, ki je zajemalo delo z učenci pod vodstvom in v sodelovanju z mentorico, sodelovanje v strokovnih aktivih, učiteljskih zborih na govorilnih urah… Opravljali sta tudi samostojno delo, nadomeščanja, sodelovanje na ekskurzijah, individualno delo z učenci v obsegu najmanj dve uri tedensko, vendar tako, da skupni obseg teh nalog ni presegal polovice učne oziroma delovne obveznosti.

Obe sta si v tem času pridobili potrebne izkušnje za samostojno delo na izbranem delovnem mestu. Po izteku pogodbe na projektnem delovnem mestu smo z njima sklenili pogodbo o zaposlitvi s trajanjem vsaj do 30.6. 2017, kot izhaja iz predmeta javnega razpisa.

V letu 2016 smo se prijavili na razpis Ministrstva za izobraževanje znanost in šport »Prva zaposlitev na področju vzgoje in izobraževanja 2017«. Pogoji in cilji razpisa oziroma operacije so enaki kot v letu 2016. Na razpis smo se tokrat prijavili z enim kandidatom, magistrom razrednega pouka.

Učitelj začetnik je bil vključen v neposredno vzgojno-izobraževalno delo, ki je zajemalo delo z učenci pod vodstvom in v sodelovanju z mentorico, sodelovanje v strokovnih aktivih, učiteljskih zborih na govorilnih urah… Opravljal je tudi samostojno delo, nadomeščanja, sodelovanje na ekskurzijah, individualno delo z učenci v obsegu najmanj dve uri tedensko, vendar tako, da skupni obseg teh nalog ni presegal polovice učne oziroma delovne obveznosti. V času zaposlitve si je pridobil potrebne izkušnje za samostojno delo na izbranem delovnem mestu. Po izteku pogodbe na projektnem delovnem mestu smo z njim sklenili pogodbo o zaposlitvi s trajanjem vsaj do 31. 7. 2018, kot izhaja iz predmeta javnega razpisa. Učitelj se je po izteku pogodbe o zaposlitvi zaposlil na delovnem mestu za katerega se je usposabljal na drugi šoli.

V letu 2018 smo se prijavili na razpis Ministrstva za izobraževanje znanost in šport »Prva zaposlitev na področju vzgoje in izobraževanja 2018«. Pogoji in cilji razpisa oziroma operacije so enaki kot v prejšnjih razpisih. Na razpis smo se tokrat prijavili z eno kandidatko, magistrico razrednega pouka.

Učiteljica začetnica je bila vključena v neposredno vzgojno-izobraževalno delo, ki je zajemalo delo z učenci pod vodstvom in v sodelovanju z mentorico, sodelovanje v strokovnih aktivih, učiteljskih zborih, na govorilnih urah… Opravljala je tudi samostojno delo, nadomeščanja, sodelovanje na ekskurzijah, individualno delo z učenci v obsegu najmanj dve uri tedensko, vendar tako, da skupni obseg teh nalog ni presegal polovice učne oziroma delovne obveznosti. V času zaposlitve si je pridobila potrebne izkušnje za samostojno delo na izbranem delovnem mestu. Po izteku pogodbe na projektnem delovnem mestu smo z njo sklenili pogodbo o zaposlitvi s trajanjem vsaj do 31. 7. 2019, kot izhaja iz predmeta javnega razpisa.

V letu 2020 smo se prijavili na razpis Ministrstva za izobraževanje znanost in šport »Prva zaposlitev na področju vzgoje in izobraževanja 2020«. Pogoji in cilji razpisa oziroma operacije so enaki kot v prejšnjih razpisih. Na razpis smo se tokrat prijavili z eno kandidatko, magistrico prof. primerjalne književnosti in literarne teorije in magistrica profesorica slovenščine.

Učiteljica začetnica je začela z delom 1. aprila 2020. Zaradi izrednih razmer se je v sam vzgojno-izobraževalni proces sprva vključila na daljavo. Ob povratku učencev v šolo je aktivno sodelovala pri učnem procesu s svojimi idejami in predlogi. Vključena je bila v neposredno vzgojno-izobraževalno delo, ki je zajemalo delo z učenci pod vodstvom in v sodelovanju z mentorico, sodelovanje v strokovnih aktivih, učiteljskih zborih, na govorilnih urah… Opravljala je tudi samostojno delo, nadomeščanja ipd. V času zaposlitve si je pridobila potrebne izkušnje za samostojno delo na izbranem delovnem mestu. Po izteku pogodbe na projektnem delovnem mestu smo z njo sklenili pogodbo o zaposlitvi s trajanjem vsaj do 31. 5. 2021, kot izhaja iz predmeta javnega razpisa.

(Skupno 1.365 obiskov, današnjih obiskov 1)
Dostopnost