Obvestilo o nacionalnem preverjanju znanja

NACIONALNO PREVERJANJE ZNANJA BO POTEKALO:

  • SLOVENŠČINA: v sreda, 4. 5. 2022  za in 9. razred,    
  • MATEMATIKA: v petek, 6. 5. 2022 za in 9. razred,     
  • ANGLEŠČINA: v torek, 10. 5. 2022 za 6. in 9.razred.

Navodila za učence 6. in 9. razreda

Na oglasni deski pred upravo si boste vsak dan od 8.00 dalje lahko ogledali v kateri učilnici boste pisali preizkus. Učenci se zberete pred učilnicami ob 8.15. Učilnice bodo zaklenjene, vanje boste vstopali z nadzornim učiteljem.

Torbe in izklopljene mobilne telefone boste odložili na za to določeno mesto v učilnici.

Vstopanje v učilnico za učence 6. in 9. razreda po 8.30 ni dovoljeno.

Čas pisanja je 60 minut, in sicer od 8.30 do 9.30.

 

S podrobnimi navodili vas bodo seznanili nadzorni učitelji ob začetku samega preverjanja.

 

Dovoljena gradiva in pripomočki med pisanjem nacionalnih preizkusov znanja

Pri slovenščini in angleščini imate učenci: modro/črno nalivno pero ali moder/črn kemični svinčnik.

Pri matematiki: modro/črno nalivno pero ali moder/črn kemični svinčnik, svinčnik, radirko, šilček, ravnilo, geotrikotnik in šestilo. Raba žepnega računala ni dovoljena. Navodila in nasveti za reševanje, izbor geometrijski obrazcev (formul), kvadratov nekaterih števil, nekaterih približkov stalnic (konstant) in matematičnih znakov so sestani del preizkusa.

Pri pisanju NPZ ni dovoljena uporaba pisal, ki deluje po principu piši-briši in vsebuje gel, ki je občutljiv na toploto!

Učenci pri pisanju NPZ ne smete imeti mobitelov in ročnih ur.

 

Potek pouka in aktivnosti za učence na dan preverjanj

  • Šolski prevozi bodo organizirani po običajnem voznem redu.
  • Učenci 6. razreda in 9. razreda, ki opravljate preverjanje znanja in niste vozači, pridete v šolo ob 8.15, učenci vozači do 8.00 počakate v večnamenskem prostoru. Zadrževanje v drugih prostorih ni dovoljeno.
  • Učenci in 9. razreda si pred upravo na oglasni deski za NPZ ogledate v katero učilnico in skupino ste razporejeni.
  • Na nadzorne učitelje ob 8.15 počakate pred učilnicami in skupaj z njimi odidete vanje.
  • Na dan preverjanja odpadejo predure.
  • V času pisanja NPZ-jev ostanete učenci v učilnici, ki je določena za ta dan. Med odmorom ne hodite iz učilnic.

 

Natančna navodila, dejavnosti v dnevih opravljanja NPZ- ja in razpored učilnic za vse razrede bodo objavljeni pred upravo šole.

 

Vse dneve preverjanja učenci 6. in 9. razreda malicate v učilnicah, kjer imate 3. uro pouk. Do malice počakate v učilnici, kjer pišete NPZ.

 

Navodila za učence od 2. – 5. razreda

Učenci od 2. – 5. razreda imate pouk po urniku. Prvi odmor ostanete v učilnici, da šestošolcev in devetošolcev ne boste motili pri pisanju preizkusov.

ŠOLSKI ZVONEC BO IZKLJUČEN DO 9.55. Obvestilo je objavljeno na spletni strani in pred upravo šole.

Prilagojeni urniki in učilnice za čas pisanja NPZ-jev 2022

 

 

Mateja Istenič

  v. d. ravnateljice

 

(Skupno 118 obiskov, današnjih obiskov 1)
Dostopnost