Subvencija za kosilo

Spoštovani!

Obveščamo vas, da je bil januarja 2017 sprejet Zakon o spremembah in dopolnitvah zakona o uveljavljanju pravic iz javnih sredstev (Ur.l. RS št 88/16), ki širi krog učencev, upravičenih do brezplačnega kosila.

Do subvencije v višini cene kosila so od 1. 2. 2017 upravičeni učenci, ki se redno šolajo, so prijavljeni na kosilo in pri katerih povprečni mesečni dohodek na osebo, ugotovljen v odločbi o otroškem dodatku, ne presega 36% neto povprečne plače v Republiki Sloveniji.

Za otroke, ki so že prijavljeni na kosilo, bo upravičenost do subvencija šola pridobila iz centralne evidence. Učence, ki na kosilo niso prijavljeni, pa bi po novem želeli biti, je potrebno prijaviti na obrazcu Prijavo na šolsko prehrano. Le-tega lahko dobite na spletni strani šoli ali na tej povezavi.

S spoštovanjem,

Doris Kužel, ravnateljica

(Skupno 57 obiskov, današnjih obiskov 1)
Dostopnost