Ponovno pouk v šoli za učence 1., 2., 3. in 9. razreda – dopis z urnikom za 9. razred

Spoštovani starši, skrbnice in skrbniki!

V ponedeljek, 18. 5. 2020 se v šolo vrnejo učenci in učenke 1., 2. in 3. razreda. V ponedeljek, 25. 5. 2020 pa učenci in učenke 9. razreda. Razredničarke so vam že sporočile veliko podrobnosti v zvezi s prihodom v šolo, organizacijo dela in podobno.

V dopisu, ki so vam ga posredovale, sem vas prosila, da se o spremenjenih okoliščinah pogovorite z otrokom in mu tako pomagate pri ponovnem vstopu v šolo. V pomoč pri tem vam bo mogoče tudi dokument, ki smo ga pripravili tako za zaposlene, kot tudi vas. V njem smo opredelili organizacijo dela in ukrepe za zagotavljanje varnosti v šoli. Vabim vas, da si ga preberete. Dostopen je na tej povezavi.

Dopis za učenke, učenke, starše, skrbnike, skrbnice 9. razreda z urnikom je dostopen tu.

Hvala vam za vaše sodelovanje, podporo in razumevanje.

Doris Kužel, ravnateljica

 

10. 5. 2020

Spoštovani starši, skrbniki in skrbnice,

na področju šolstva se od 18. 5. dalje omejitve postopoma odpravljajo. Tako se bo pouk, podaljšano bivanje za učence in učenke 1., 2. in 3. razreda in jutranje varstvo za učence in učenke 1. razreda izvajalo v šolah predvidoma od ponedeljka, 18. 5. 2020. Pouk za učence in učenke 9. razreda se bo predvidoma pričel izvajati v šolah v ponedeljek, 25. 5. 2020.

Učenci in učenke od 4. do 8. razreda se bodo predvidoma do konca šolskega leta šolali doma.

Poudariti je potrebno, da se v šolo vračajo le zdravi učenci in da bodo pogoji za delo v šoli precej drugačni kot so bili pred zaprtjem šol.

Zaradi organizacije dela potrebujemo podatek, ali imate glede na zdravstveno stanje vašega otroka, s ponedeljkom, 18. 5. namen vključiti vašega otroka v nadaljevanje izvajanje pouka na šoli. Razširjeni strokovni kolegij (RSK) za pediatrijo je opredelil zdravstvene omejitve za učence za vrnitev v šolo ob ponovnem odprtju (priloga opredelitev zdravstvenih omejitev za otroke). V primeru, da je v družini, v istem gospodinjstvu drug otrok, mladostnik ali odrasla oseba, ki ima zdravstvene omejitve, otroku zdravniki NIJZ odsvetujejo vrnitev v šolo. Starši se o tem lahko posvetujte tudi z osebnim zdravnikom.

Prosim vas, da nam čimprej (najkasneje do torka, 12. 5. 2020 do 9.00, za deveti razred od srede do 12.00) na spodnji povezavi sporočite:
– ali vašega otroka 18./25. 5. pričakujemo v šolo (da/ne)
– ali potrebujete jutranje varstvo (od kdaj)
– ali potrebujete podaljšano bivanje (do kdaj)

Povezava do vprašalnika za 1. do 3. razred: https://forms.gle/wkzFbV8EGR7G5rA96

Povezava do vprašalnika za 9. razred: https://forms.gle/U7BkGyXHxWWdh9n49

Zaradi izredno kratkega roka šolam za pripravo in vzpostavitev pouka v zelo zahtevnih pogojih, obstaja možnost, da do 18. 5. še ne bomo uspeli vsega organizirati in pripraviti. Zato se vam že vnaprej zahvaljujem za razumevanje. Če bi do tega prišlo, vas bom obvestila najkasneje v četrtek, 14. 5.

Pomembni začetni podatki za starše mlajših otrok:

 • V skladu s priporočili Nacionalnega inštituta za javno zdravje (v nadaljevanju NIJZ) mora šola obvezno pridobiti podpisano Izjavo staršev pred vstopom otroka v šolo (priloga Izjava staršev), s katero starši potrdijo, da je otrok zdrav. Komu in kdaj jo boste oddali, vas bomo obvestili naknadno.
 • Učenci bodo razdeljeni v manjše skupine (do največ 15) in bodo cel dan (od prihoda v šolo do odhoda domov) z isto skupino. Kako jih bomo delili, je odvisno od števila otrok v šoli in razpoložljivega kadra. Novih zaposlitev se ne načrtuje. Poskusili bomo upoštevati tudi sociološke in psihološke vidike.
 • Razredničarka ne bo učila vseh učencev ali jih ne bo učila ves čas.
 • Del pouka bodo učili strokovni delavci, ki niso nujno učitelji razrednega pouka.
 • Pouk na daljavo predvidoma ne bo potekal, razen, če bi večina otrok (v šoli je manj kot 15 otrok v vsakem razredu, npr. do 15 prvošolcev, do 15 drugošolcev, do 15 tretješolcev) ostala doma. V tem primeru bi po ena učiteljica (ne nujno razredna učiteljica) učila otroke v šoli.
 • Za učence, ki zaradi zdravstvenih razlogov ne bodo obiskovali pouka v šolskih prostorih, bo šola smiselno prilagodila oblike in metode dela.
 • Predvidoma bodo učenci prihajali skozi različne vhode v šolo, o čemer boste pred pričetkov pouka v šoli obveščeni.
 • Starši ne vstopate v šolo.
 • Vsi učenci bodo predvidoma na Šolski ulici.
 • Malica in kosilo bosta v šoli, ampak pestrost zaradi zahtev po enoporcijskih obrokih ne bo velika. Predvidoma bo kosilo organizirano le za učence, vključene v podaljšano bivanje.

Pomembni začetni podatki za starše devetošolcev:

 • V skladu s priporočili Nacionalnega inštituta za javno zdravje (v nadaljevanju NIJZ) mora šola obvezno pridobiti podpisano Izjavo staršev pred vstopom otroka v šolo (glejte prilogo zgoraj), s katero starši potrdijo, da je otrok zdrav.
 • Učenci bodo razdeljeni v manjše skupine (do največ 15) in bodo cel dan z isto skupino. Kako jih bomo delili, je odvisno od števila otrok v šoli in razpoložljivega kadra. Novih zaposlitev se ne načrtuje.
 • Učenci bodo v matičnih učilnicah. Katere bodo, vam bomo sporočili naknadno.
 • Devetošolci izven matičnih učilnic uporabljajo zaščitne maske oz. drugo obliko zaščite nosnega in ustnega predela. Kdo jih priskrbi, še ne vemo.
 • Za učence, ki zaradi zdravstvenih razlogov ne bodo obiskovali pouka v šolskih prostorih, bo šola smiselno prilagodila oblike in metode dela.
 • Predvidoma bodo učenci prihajali skozi različne vhode v šolo, o čemer boste pred pričetkov pouka v šoli obveščeni.
 • Starši ne vstopate v šolo.
 • Malica bo v šoli, ampak pestrost zaradi zahtev po enoporcijskih obrokih ne bo velika.

Podrobnejše informacije vam bomo posredovali, takoj ko jih bomo uspeli dogovoriti in pripraviti.

Zavedamo se, da je, kljub želji po srečanju s sošolci in učitelji, ponovni prihod v šolo nekoliko stresen in negotov. Potrudili se bomo, da bo za učence in učenke vstop v šolo čim lažji in se bodo v šoli počutili varne. Pri upoštevanju ukrepov za preprečevanje širjenja epidemije pričakujemo pomoč staršev, ki ste se že izkazali kot naši uspešni podporniki, za kar se vam iskreno zahvaljujemo.

Starši, skrbnice in skrbniki, za vsa morebitna vprašanja smo vam na voljo.

Doris Kužel, ravnateljica

(Skupno 650 obiskov, današnjih obiskov 1)
Dostopnost