Promet

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pazi kolesarji

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


PROMETNO VARNOSTNI NAČRT ŠOLE

Učenci so ob prihodu in vračanju iz šole prometno ogroženi. Šola ima za večjo varnost svojih učencev izdelan prometno varnostni načrt šole (celoten dokument), v katerem so predlagane in natančno opisane najvarnejše šolske poti pa tudi zelo nevarne točke na njih. Učence z njimi seznanimo na razrednih urah, opise poti pa lahko najdete tudi na načrtu varnih poti v večnamenskem prostoru šole in na šolski spletni strani.

Starši, svetujemo vam, da z otroki večkrat skupaj prehodite njihovo najvarnejšo šolsko pot, jih ob tem opozarjate na nevarne dele poti, ki zahtevajo še posebno previdnost! Kasneje ni odveč preveriti, če otrok dogovorjeno pot tudi dejansko uporablja.

NEKAJ POMEMBNIH NASVETOV ZA VARNO POT V ŠOLO (PROMETNO VAROSTNI NAČRT)

• Otroci 1. razredov devetletne OŠ morajo imeti na poti v šolo in domov spremstvo.

• Pri slabi vidljivosti in v mraku nosimo kresničko/odsevnike, prvošolci in drugošolci poleg tega še rumene rutice.

• Hodimo po notranji strani pločnika, če pločnika ni, pa ob skrajnem levem robu cestišča. V skupini hodimo eden za drugim – v koloni. Na cesti se NIKOLI ne lovimo ali prerivamo!

Cesto prečkamo na prehodu za pešce. VEDNO se ustavimo, pogledamo levo, desno in ponovno levo. Šele ko se prepričamo, da je prehod ceste varen, preden stopimo na prehod PONOVNO preverimo LEVO, da res nihče ne prihaja in odločno prečkamo cesto medtem, ko preverjamo, če je tudi na desni še vedno varno. Tudi kadar sveti zelena luč, prej preverimo, če so vsi vozniki opazili luč na semaforju. Kjer ni urejenega prehoda, zelo previdno prečkamo cesto na preglednem delu. Na cesto stopimo šele, ko se prepričamo, da je prečkanje res varno!

• Prihajanje v šolo s kolesom ali rolerji odsvetujemo. Če se uporablja tak prevoz, mora biti voženo prevozno sredstvo tehnično brezhibno. Obvezna sta opravljen kolesarski izpit in zaščitna oprema!

Šolski okoliš OŠ Škofja Loka-Mesto zajema mestno jedro z okoliškimi vasmi: Blaževa ulica, Bodovlje, Breznica pod Lubnikom, Brode, Cankarjev trg, Cesta talcev, Crngrob, Demšarjeva cesta, Fužinska ulica, Gabrk, Gabrovo, Grajska pot, Grenc (39–42), Groharjevo naselje, Kamnitnik, Kapucinski trg, Kidričeva cesta do hišne številke 15, Klobovsova ulica, Kopališka ulica, Koširjeva cesta, Log nad Škofjo Loko, Mestni trg, Novi svet, Papirnica, Partizanska cesta, Pod Plevno, Podpulfrca, Poljanska cesta, Potočnikova ulica, Puštal, Sopotnica brez hišne številke 9, Sorška cesta, Spodnji trg, Staniše, Stara cesta, Studenec, Suška cesta, Sv. Andrej, Sv. Barbara, Sv. Florijan nad Škofjo Loko, Sv. Ožbolt, Sv. Petra Hrib, Šolska ulica, Tavčarjeva ulica, Valterski Vrh, Zminec.

Približno tretjina učencev naših učencev zaradi oddaljenosti ali nevarne šolske poti prihaja v šolo s šolskim prevozom.

OBNAŠANJE NA AVTOBUSU/KOMBIJU

Vstopamo in izstopamo DRUG ZA DRUGIM in SE NE PRERIVAMO.
Pozdravimo voznika, med vožnjo SEDIMO in se PRIPNEMO z varnostnim pasom, ne kričimo, ne smetimo in ne uničujemo inventarja v vozilu. Še posebej PAZIMO NA MLAJŠE in ŠIBKEJŠE (bolne ali poškodovane).

PREVOZI OTROKbus

Prevoz z avtobusom

Učenci hodijo na šolske avtobuse, le izjemoma na redne linije. (Brode, Gabrk, Log, Podpurfelca, Poljanska cesta, Zminec, Hrastnica).

Prevoz s kombijem

Bodovlje, Breznica, Gabrovo, Križna Gora, Sv. Ožbolt, Sopotnica, Sv. Barbara, Sv. Florijan.

V času, ko učenci čakajo na odhod avtobusa oz. kombija, so v varstvu vozačev. 

(Skupno 77 obiskov, današnjih obiskov 1)
Dostopnost