Projektni del- ŽIVA VODA

Originalni video na temo projekta ŽIVA VODA s strani FLL-ja. (na YT nastavi slovenske podnapise)

Preberi dokument o projektu od strani 5 do strani 18. PDF dokument o projektu

POIŠČI:

 1. PROBLEM > 2. REŠITEV >3. DELI SVOJO REŠITEV

NEKAJ MOŽNIH TEMATIK :

 1. V novih ali prenovljenih stanovanjih se na steni pojavi plesen zaradi slabega prezračevanja zaradi vlage v zraku, kako je s tem in kaj lahko naredimo?
 2. Kako poteka kanalizacijske in vodovodne poti okoli šole in glavne v Škofja Loki.
 3. Kakšna je zgodovina vodovoda in kanalizacije na naši šoli in v Škofja Loki.
 4. Kdo so največji porabniki vode v naši šoli in v Škofja Loki
 5. Kdo je največji proizvajalec odpadnih voda v šoli in v Škofja Loki.
 6. Kolikšna je poraba vode vsakega učenca doma in na šoli in kako bi lahko to zmanjšali?
 7. Kako deluje straniščni kotliček, kako je z njegovo porabo vode.
 8. Kaj je razlog, da je voda v bazenih v kopališčih zaradi uporabnikov onesnažena?
 9. Kaj ne sodi v školjko in v odtok, pa ga v čistilnih napravah še vedno ujamejo preveč?
 10. Zakaj ne pijemo več vode iz pipe? Kako bi to povečali?
 11. Kako zmanjšati porabo ustekleničenih in uplastenkanih voda? Da ali ne.
 12. Kaj so slabosti hidroelektraren?
 13. Kako je s porabo vode v poljedelstvu? Kako jo zmanjšati? Kako jo zamenjati z deževnico?
 14. Kako je s porabo vode v živinoreji? Kako jo zmanjšati? Kako jo zamenjati z deževnico?
 15. Zakaj imamo pri nas pitno vodo za splakovanje straniščnih školjk, je povsod tako?
 16. Kako bi omejili velike porabnike vode?
 17. Kako se prečisti umazana voda?

 

NEKAJ VIROV:

VARČEVANJE Z VODO, PASIVNI PREKLOPNI VENTIL – JURE MIKLAVČIČ

Koristni nasveti pri varčevanju z vodo

http://www.skladsivoda.si/sustain/nasveti.html

http://4d.rtvslo.si/arhiv/dobro-jutro/174388922

O vodi iz vodnega detektiva

http://www.vodnaagencija.org/wp-content/uploads/2016/12/VODNA-POSTAJA.pdf

http://www.vodnaagencija.org/vodna-postaja/

Vodni odtis

http://izobrazevanje.lutra.si/flash/Frejmi/Vodni_odtis.pdf

http://www.watercalculator.org/

http://izobrazevanje.lutra.si/Vodni-odtis.html

http://izobrazevanje.lutra.si/izracunaj-si-porabo-vode.html

Čistilna naprava Grosuplje

Anketa o porabi vode in poročilo slovenskih šolo – Brez vode nas ni

http://www.delo.si/gospodarstvo/okolje/vodna-politika-naj-postane-inovativna.html

http://www.ekosola.si/uploads/2010-08/Porocilo_slovenskih_eko%C5%A1ol_2012_13.pdf

Začetek izvajanja projekta Oskrba s pitno vodo v porečju Sore – Občina Škofja Loka

http://porecjesore-vodovod.si/konferenca/zacetek-izvajanja-projekta-oskrba-s-pitno-vodo-v-porecju-sore-obcina-skofja-loka/

Simulacija toka podzemne vode na Ljubljanskem polju – video

Podzemna voda – naš zaklad tudi v prihodnosti

http://www.delo.si/druzba/znanost/podzemna-voda-ndash-nas-zaklad-tudi-v-prihodnosti.html

Water saving

Slovenska inovacija

Water.org – akcija ameriškega igralca Matta Demona: Omogoči ugodna posojila za revne v Indiji, da pridejo do vodovoda.

Poplave – Gasilci

http://www.pgdskofjaloka.si/index.php/shortcodes/200-poplave-meteorne-vode-24-07-2017

Voda je velik posel

http://svetkapitala.delo.si/ikonomija/voda-je-velik-posel-753

Ureditev porečja Sore

http://www.porecje-sore.si/

Neprijetna resnica o vodi iz plastenke RTVSLO

http://www.rtvslo.si/okolje/novice/neprijetna-resnica-o-vodi-iz-plastenke/211153

Za liter ustekleničene vode se porabi tri litre pitne vode: Pijte vodo iz pipe, ne iz plastenk!

http://www.24ur.com/novice/slovenija/za-liter-usteklenicene-vode-se-porabi-tri-litre-pitne-vode-pijte-vodo-iz-pipe-ne-iz-plastenk.html

Čistilna naprava – Loška komunala

http://www.loska-komunala.si/centralna-cistilna-naprava-skofja-loka.html

Piti vodo iz pipe ali iz plastenke?

http://www.24ur.com/novice/slovenija/kaksno-vodo-pijemo-v-sloveniji.html

Vzorci kopalnih voda v občini Škofja Loka na začetku kopalne sezone skladni s priporočili

https://www.skofjaloka.si/novica/91471

V Škofji Loki zdaj podražili le oskrbo s pitno vodo – DELO 2015

http://www.delo.si/novice/slovenija/v-skofji-loki-za-zdaj-podrazili-le-oskrbo-s-pitno-vodo.html

Odvajanje in čiščenje odpadnih voda v porečju Sore – Občina Škofja Loka – 2015

http://pomgrad.si/246

Po zdravje v studenčnico – DNEVNIK 2001

https://www.dnevnik.si/13881

Brošura – odpadne vode Škofja loka

http://www.porecje-sore.si/userfiles/SORA_PR_%C5%A0L_259x191_19_3_2015_TISK.pdf

Forum o poplavah in FB galerija slik iz polav – 2014

http://www.gasilci.org/forum/viewtopic.php?f=6&t=12945

Voda je dober sluga a slab gospodar

http://sio.si/2017/04/20/voda-je-dober-sluga-a-slab-gospodar/

Radijske oddaje varčevanje z vodo

http://4d.rtvslo.si/arhiv/var%C4%8Devanje%20z%20vodo

 

VIRI iz FLL vodiča:

 

Slovenski viri
DOKUMENTARNI FILMI in VIDEO – v slovenščini ali s slovenskimi podnapisi
Spletna stran z opisom upravljanja in delovanja vodovodnih in kanalizacijskih sistemov v Sloveniji.
http://www.ekodezela.si/vsebina/vodovodni-in-kanalizacijski-sistem-v-sloveniji/
Spletna stran z nazornim in preprostim opisom različnih tem iz ekologije, trajnostnega razvoja in seveda tudi opisom različnih pojmov iz področja vodnih virov. http://www.grini.si/grinipedia
Proggetto Tessi, Univerza v Ferrari, 2015 – serija dokumentarnih filmov “Smotrna raba vode 1.-8” z različnimi temami, ki zadevajo ravnanje z vodnimi viri. https://youtu.be/z-373j8hRU0
Projekt 810, VODA – odličen angleški dokumentarni film s slovenskimi podnapisi
http://810.si/voda-dokumentarni-film/
Produkcija video MZ; VODA – dokumentarni film

Pitna voda – kemična past, nemški dokumentarni film v dveh delih s slovenskimi podnapisi
 Pitna voda – kemična past 1

 Pitna voda – kemična past 2

Zveza potrošnikov Slovenije; dokumentarni film VARUHI VODE, VARUHI PRIHODNOSTI

 

EKOLA!, 2011 – dokumentarni film “Pomanjkanje čiste vode”

Javno komunalno podjetje Grosuplje d.o.o., 2016 – dokumentarni film “Prikaz sistema odvajanja in čiščenja odpadne komunalne vode v občinah Grosuplje, Ivančna Gorica in Dobrepolje”

Javno komunalno podjetje Grosuplje d.o.o., 2015 – dokumentarni film “Kako deluje čistilna naprava Grosuplje”

Umanotera CO2, 2013 – dokumentarni film “Rastlinska čistilna naprava v Kozjanskem parku”

Članek: Svetovni dan voda 2017: “Zakaj odpadna voda?”
http://www.nijz.si/sl/svetovni-dan-voda-2017-zakaj-odpadna-voda

 

 

Angleški viri

Video
National Science Foundation – Environmental Engineer: Profiles of Scientists and Engineers
Okoljski inţiner: Profili znanstvenikov in inţenirjev

The University of Maryland, Baltimore County (UMBC) – What do Environmental Engineers do?
Kaj počnejo okoljski inţenirji?

City of Winnipeg – Virtual Tour of a Drinking Water Treatment Plant
Virtualni obisk po čistilni napravi za pridobivanje pitne vode


City of Grand Island, Nebraska – Wastewater Treatment Plant Tour – “Flush to Finish”
Obisk čistilne naprave odpadnih voda – “Flush to finish”

The Water Project – YouTube Channel
Projekt Voda – YouTube kanal

water.org® – YouTube Channel
water.org®– YouTube kanal

https://www.youtube.com/water
National Geographic, 2013 – Where Does Your Sewage Go? | I Didn’t Know That
Kam gre odpadna voda iz gospodinjstev?

 

DynamicPixel19, 2013 – 3D Water Treatment Plant
3D sprehod po čistilni napravi

 

DIY, 2017 – How To Make Water Filter At Home Easy Way
Kako lahko sami zlahka izdelate vodni filter doma

Spletne strani
Calculate Your Water Footprint
Izračunaj svoj vodni odtis – odgovorite na nekaj vprašanj in lahko boste ocenili koliko vode porabite vsak dan. (hkrati boste spoznali nekaj zabavnih dejstev). Mogoče boste presenečeni!
http://www.gracelinks.org/1408/water-footprint-calculator
Learn About Water
Spoznajte vodo – ameriška agencija za varstvo okolja (US Environmental Protection Agency) ponuja vire za spoznavanje različnih vrst voda, pitne vode, odpadne vode in kakovosti vode.
https://www.epa.gov/learn-issues/learn-about-water
Water Science Glossary of Terms
Slovarček izrazov v znanosti o vodi – ameriška geološka sluţba (USGS) je sestavila seznam izrazov povezanih z vodo. Z njihovo pomočjo vam bo mogoče laţje spoznati naše skupne vodne vire.
https://water.usgs.gov/edu/dictionary.html
The World Bank’s Water Global Practice
Globalni vodni projekti Svetovne banke – od leta 2014 na tej spletni strani poteka izmenjava podatkov o znanju in implementaciji vodnih projektov s celega sveta.
http://www.worldbank.org/en/topic/water
The UN and Water
Združeni narodi in voda – na tem spletnem naslovu boste našli raziskave o globalni krizi, ki je nastala zaradi pomanjkanja vodnih virov za zagotavljanje osnovnih potreb in povečanem povpraševanju po globalnih vodnih virih zaradi humanih, komercialnih in kmetijskih potreb.
http://www.un.org/en/sections/issues-depth/water/index.html
National Geographic’s Environment: Freshwater Site
NGO okolje: Sveţa voda – na tej strain boste našli številne raziskave s celega sveta, ki bodo pomagale razumeti globalne izzive iskanja in varovanja vodnih virov za človeško uporabo!
http://environment.nationalgeographic.com/environment/freshwater/
The Water Project
Projekt VODA – je organizacija, ki poizkuša najti rešitve za lokalne probleme s preskrbo z vodo v Afriki . Spletna stran vsebuje podatke o izzivih, s katerimi se srečujejo v mnogih skupnostih na afriški celini in inovativne načine, s katerimi so se teh izzivov lotili.
https://thewaterproject.org/
The Water Project: Teaching Tools & Resources
Projekt VODA: Učna orodja in viri – na tej spletni strain boste našli veliko učnih virov in načrtov za otroke in mladino o pomanjkanju vode, onesnaţenju vodnih virov in lokalnih rešitev, ki jih za teţave z vodo uporabljajo ljudje v Afriki.
https://thewaterproject.org/resources/
water.org ®
water.org ® je neprofitna organizacija, katere misija je iskanje rešitev za čisto vodo, komunalne in zdravstvene razmere v Afriki, Aziji, Latinski Ameriki in na Karibih. Na strain je veliko konkretnih študij in drugih virov, ki podrobneje pojasnujejo napore za zagotavjanje čiste pitne vode na različnih koncih sveta! http://water.org/

(Skupno 332 obiskov, današnjih obiskov 1)
Dostopnost