Projektni del- ŽIVA VODA

Originalni video na temo projekta ŽIVA VODA s strani FLL-ja. (na YT nastavi slovenske podnapise)

POIŠČI:

 1. PROBLEM > 2. REŠITEV >3. DELI SVOJO REŠITEV

NEKAJ MOŽNIH TEMATIK :

 1. V novih ali prenovljenih stanovanjih se na steni pojavi plesen zaradi slabega prezračevanja zaradi vlage v zraku, kako je s tem in kaj lahko naredimo?
 2. Kako poteka kanalizacijske in vodovodne poti okoli šole in glavne v Škofja Loki.
 3. Kakšna je zgodovina vodovoda in kanalizacije na naši šoli in v Škofja Loki.
 4. Kdo so največji porabniki vode v naši šoli in v Škofja Loki
 5. Kdo je največji proizvajalec odpadnih voda v šoli in v Škofja Loki.
 6. Kolikšna je poraba vode vsakega učenca doma in na šoli in kako bi lahko to zmanjšali?
 7. Kako deluje straniščni kotliček, kako je z njegovo porabo vode.
 8. Kaj je razlog, da je voda v bazenih v kopališčih zaradi uporabnikov onesnažena?
 9. Kaj ne sodi v školjko in v odtok, pa ga v čistilnih napravah še vedno ujamejo preveč?
 10. Zakaj ne pijemo več vode iz pipe? Kako bi to povečali?
 11. Kako zmanjšati porabo ustekleničenih in uplastenkanih voda? Da ali ne.
 12. Kaj so slabosti hidroelektraren?
 13. Kako je s porabo vode v poljedelstvu? Kako jo zmanjšati? Kako jo zamenjati z deževnico?
 14. Kako je s porabo vode v živinoreji? Kako jo zmanjšati? Kako jo zamenjati z deževnico?
 15. Zakaj imamo pri nas pitno vodo za splakovanje straniščnih školjk, je povsod tako?
 16. Kako bi omejili velike porabnike vode?
 17. Kako se prečisti umazana voda?

 

NEKAJ VIROV:

EKOLA! Pomanjkanje čiste vode

O vodi iz vodnega detektiva

http://www.vodnaagencija.org/wp-content/uploads/2016/12/VODNA-POSTAJA.pdf

http://www.vodnaagencija.org/vodna-postaja/

Vodni odtis

http://izobrazevanje.lutra.si/flash/Frejmi/Vodni_odtis.pdf

Čistilna naprava Grosuplje

Anketa o porabi vode in poročilo slovenskih šolo – Brez vode nas ni

http://www.delo.si/gospodarstvo/okolje/vodna-politika-naj-postane-inovativna.html

http://www.ekosola.si/uploads/2010-08/Porocilo_slovenskih_eko%C5%A1ol_2012_13.pdf

Začetek izvajanja projekta Oskrba s pitno vodo v porečju Sore – Občina Škofja Loka

http://porecjesore-vodovod.si/konferenca/zacetek-izvajanja-projekta-oskrba-s-pitno-vodo-v-porecju-sore-obcina-skofja-loka/

Simulacija toka podzemne vode na Ljubljanskem polju – video

Podzemna voda – naš zaklad tudi v prihodnosti

http://www.delo.si/druzba/znanost/podzemna-voda-ndash-nas-zaklad-tudi-v-prihodnosti.html

Water saving

Poplave – Gasilci

http://www.pgdskofjaloka.si/index.php/shortcodes/200-poplave-meteorne-vode-24-07-2017

Voda je velik posel

http://svetkapitala.delo.si/ikonomija/voda-je-velik-posel-753

Ureditev porečja Sore

http://www.porecje-sore.si/

Neprijetna resnica o vodi iz plastenke RTVSLO

http://www.rtvslo.si/okolje/novice/neprijetna-resnica-o-vodi-iz-plastenke/211153

Za liter ustekleničene vode se porabi tri litre pitne vode: Pijte vodo iz pipe, ne iz plastenk!

http://www.24ur.com/novice/slovenija/za-liter-usteklenicene-vode-se-porabi-tri-litre-pitne-vode-pijte-vodo-iz-pipe-ne-iz-plastenk.html

Čistilna naprava – Loška komunala

http://www.loska-komunala.si/centralna-cistilna-naprava-skofja-loka.html

Piti vodo iz pipe ali iz plastenke?

http://www.24ur.com/novice/slovenija/kaksno-vodo-pijemo-v-sloveniji.html

Vzorci kopalnih voda v občini Škofja Loka na začetku kopalne sezone skladni s priporočili

https://www.skofjaloka.si/novica/91471

V Škofji Loki zdaj podražili le oskrbo s pitno vodo – DELO 2015

http://www.delo.si/novice/slovenija/v-skofji-loki-za-zdaj-podrazili-le-oskrbo-s-pitno-vodo.html

Odvajanje in čiščenje odpadnih voda v porečju Sore – Občina Škofja Loka – 2015

http://pomgrad.si/246

Po zdravje v studenčnico – DNEVNIK 2001

https://www.dnevnik.si/13881

Brošura – odpadne vode Škofja loka

http://www.porecje-sore.si/userfiles/SORA_PR_%C5%A0L_259x191_19_3_2015_TISK.pdf

Forum o poplavah in FB galerija slik iz polav – 2014

http://www.gasilci.org/forum/viewtopic.php?f=6&t=12945

Voda je dober sluga a slab gospodar

http://sio.si/2017/04/20/voda-je-dober-sluga-a-slab-gospodar/